"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

СТАЖУВАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ PAUL SABATIER (ТУЛУЗА, ФРАНЦІЯ) ЗА ПРОГРАМОЮ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ERASMUS+

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

З квітня по червень 2018 року аспірант Науково-дослідного інституту генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики Колінько Люмила Михайлівна в рамках міжнародної програми академічного обміну «Erasmus+ International Credit Mobility» пройшла стажування в Університеті Поля Сабатьє (м. Тулуза, Франція).

Стажування проходило на базі Інституту серцево-судинних та метаболічних захворювань (Institute of Cardiovascular and Metabolic Diseases) та госпіталю (Toulouse University Hospital) Університету Поля Сабатьє. Дослідницька діяльність інституту, створеного 1 січня 2011 року, фокусується на метаболічних, серцево-судинних та ниркових захворюваннях, факторах ризику розвитку серцево-судинних ускладнень, включаючи дисліпідемію, ожиріння, діабет, тромбоз, атеросклероз. Дослідження виконуються трьома робочими групами з окремими науковими напрямками. Команда 10МС під керівництвом доктора Anne Negre-Salvayre, у складі якої проходило стажування, проводила дослідження у напрямку «Lipids, peroxydation, signaling and vascular diseases».

За період стажування у лабораторії аспірант Колінько Л.М. взяла участь в дослідженнях антиангіогенного ефекту β-амілоїдного білка 1-42 та захисної ролі ліпопротеїдів високої щільності (Antiangiogenic effect of β-amyloid peptide 1-42. Protection by HDL), були засвоєні принципи роботи з клітинними культурами HMEC (Human microvascular endothelial cells), методики Вестерн-блоту (Western blot), що застосовується для визначення специфічних протеїнів в екстрактах клітин або тканин, полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі (Real-time PCR) та кількісної полімеразної ланцюгової реакції (qPCR).

Оволодіння сучасними методами лабораторних дослідження сприятиме розширенню спектру методик при виконанні клінічних і експериментальних досліджень. Стажування зміцнило наукове співробітництво між Університетом Поля Сабатьє та Українською медичною стоматологічною академією.

Щиру подяку за надану можливість бути учасником програми висловлюємо адміністрації, міжнародному відділу та координатору міжнародних програм Erasmus+ та Erasmus Mundus Project «MEDEA» Університету Поля Сабатьє пані Оксані Кундузовій.