"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ, ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ АКАДЕМІКА Б.Я. РЕЗНИКА «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПЕДІАТРИЧНІЙ НАУЦІ, ПРАКТИЦІ ТА ОСВІТІ»

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

12-13 квітня 2018 р. у м. Одесі відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена пам’яті академіка Б.Я. Резника «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПЕДІАТРИЧНІЙ НАУЦІ, ПРАКТИЦІ ТА ОСВІТІ».

У роботі конференції взяли участь і виступили завідувачка кафедри педіатрії №2 та професор кафедри педіатрії №1 з пропедевтикою та неонатологією Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» – професори Крючко Тетяна Олександрівна та Похилько Валерій Іванович із доповідями:

«Діагностика та лікування ГЕРХ у дітей» (Крючко Т.О.).

«Місце антiлейкотрiєнових препаратiв в протоколах ведення дітей з атоiєю» (Крючко Т.О.).

«Абдомінальний синдром у дітей» (Крючко Т.О.). «Лантибіотики: нові можливості та перспективи застосування в педіатрії» (Крючко Т.О.).

«Модель предикції та попередження розвитку внутрішньошлуночкових кровововиливів та їх наслідків у передчасно народжених дітей з низькою та екстремально низькою масою тіла при народженні» (Похилько В.І., Ковальова О.М., Цвіренко С.М., Бєлорус А.І.).