"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

IV НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «ГАЛИЦЬКІ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНІ ЧИТАННЯ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ»

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

15 – 16 лютого 2018 р. у ДНВЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, відбулася IV науково-практична конференція з міжнародною участю «Галицькі анестезіологічні читання: Актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії».

У роботі конференції взяли участь і виступили професори кафедри педіатрії №1 з пропедевтикою та неонатологією – д.мед.н. Ковальова О.М., Похилько В.І. та професор кафедри анестезіології з інтенсивною терапією д.мед.н. Шкурупій Д.А. із доповідями: «Інструменти та методи підвищення безпеки пацієнтів при наданні перинатальної допомоги»; «Пошкодження діафрагмального нерва у новонароджених з пологовою травмою та обґрунтування хірургічної тактики»; «Клінічна діагностика гастроінтестинальної недостатності у новонароджених: наскільки інформативні методи рутинної діагностики в неонатальній інтенсивній терапії».