"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

ХХ (ЩОРІЧНА) ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕДІАТРІЇ», ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАН, НАМН УКРАЇНИ, ПРОФЕСОРА В.М. СІДЕЛЬНІКОВА

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 Українська медична стоматологічна академія

19-21 вересня 2018 року в місті Харкові на базі Харківського національного медичного університету відбулася ХХ (щорічна) Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії», присвячена пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України, професора В.М. Сідельнікова.

У заході брали участь представники МОЗ України, НАН України, місцевої влади, Асоціації педіатрів України і закордонні фахівці.

Цього року ця традиційна для медичної спільноти конференція була ювілейною і присвячувалась 90-річчю члена-кореспондента НАН, НАМН України, професору Віктору Михайловичу Сідельнікову, який був уродженцем Харківщини і зробив вагомий внесок у розвиток вітчизняної педіатрії, зокрема в фундації та розвитку школи педіатричної кардіології в Україні.

Протягом роботи конференції проведено три пленарних, два сесійних засідання, заслухано 97 наукових доповідей та 57 стендових презентацій від провідних вітчизняних та іноземних вчених, присвячених актуальним проблемам лікування та профілактики найпоширеніших захворювань, імунопрофілактиці, запобігання поліпрагмазії, стримування антибіотикорезистентності, раціональній фармакотерапії на засадах доказової медицини, питанням вигодовування дітей, інновації в педіатрії, а також подальшому розвитку педіатричної освіти та науки.

Окремі засідання форуму були присвячені актуальним питанням дитячої кардіоревматології, фітонірінговій терапії, проблемам гострого риносинуситу у дітей, органним метаболічним захворюванням.

21 вересня відбулася науково-методична нарада «Актуальні питання викладання педіатрії у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти». Протягом її роботи пройшли презентації досвіду Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у запровадженні об’єктивно структуризованого клінічного іспиту (ОSCE) для майбутніх дитячих лікарів та заслухані звіти завідуючих опорними педіатричними кафедрами щодо виконаної роботи протягом звітного періоду.

У роботі конференції взяли участь і виступили завідувач кафедри педіатрії №2 – професори педіатрії №1 з пропедевтикою та неонатологією Української медичної стоматологічної академії, д. мед. н. Крючко Тетяна Олександрівна, Похилько Валерій Іванович, Ковальова Олена Михайлівна.