"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «ГУМАНІТАРНА СКЛАДОВА У СВІТЛІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ПАРАДИГМ»

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

19 квітня 2018 року в Харківському Національному фармацевтичному університеті відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм».

У конференції взяла участь завідувач кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією к.пед.н., доц. Бєляєва О.М. На пленарному засіданні від колективу авторів у складі Бєляєвої О.М. (Полтава), Синиці В.Г. (Чернівці), Цісика А.З. (Мінськ) була представлена доповідь «Реалізація лінгводидактичних і лінгвопрофесійних принципів у процесі професійно орієнтованого навчання латинської мови (на матеріалі латинського прийменника)». Олена Миколаївна також виступила на засіданні секції «Гуманітарні дисципліни в сучасних концепціях вищої освіти» з доповіддю «Вічна актуальність педагогічних ідей М.І. Пирогова».