"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БУЛИ ВИРІШЕНІ НА ЗУСТРІЧІ РЕКТОРА ВДНЗУ «УМСА» ЗІ СТУДЕНТСЬКИМ АКТИВОМ

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

24 квітня 2018 року відбулася зустріч ректора академії зі студентським активом ВДНЗУ «УМСА» – старостами академічних груп та курсів усіх факультетів, на якій були вирішені актуальні питання.

На зустрічі були присутні: ректор академії професор Ждан В.М., проректор з науково-педагогічної та виховної роботи професор Похилько В.І., декан медичного факультету №1 доцент Рябушко М.М., декан медичного факультету №2 доцент Дельва М.Ю., декан факультету підготовки іноземних студентів доцент Буря Л.В., заступник декана стоматологічного факультету доцент Амосова Л.І.

Вячеслав Миколайович звернув увагу на те, що адміністрація створює всі необхідні умови для ефективного навчання, самореалізації та відпочинку студентів в академії. Впроваджені нові форми оцінки якості знань студентів у вигляді електронного журналу та комп’ютерних класів електронного відпрацювання пропущених занять. Це сприяло мотивації студентів до підвищення рівня знань та ефективності самопідготовки.

Особливу увагу ректор акцентував на консолідацію спільних зусиль старост та деканатів для встановлення партнерських відносин між студентами та викладачами. Також наголосив, що кожен студент має змогу вносити свої пропозиції та корективи у навчально-виховний процес.

Вячеслав Миколайович зауважив, що в академії створено всі умови як для навчання, так і для відпочинку студентів, зокрема планується введення в дію сучасного футбольного поля зі штучним покриттям, тренажерного спортивного комплексу та навчально-виховного корпусу «Прометей».

Зустріч мала надзвичайно конструктивний, діловий та комунікативний характер.