"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ»,
ПРИСВЯЧЕНА 25-РІЧЧЮ КАФЕДРИ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ ТА МЕДИЦИНИ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ З ШКІРНИМИ ТА ВЕНЕРИЧНИМИ ХВОРОБАМИ ТА 75-РІЧЧЮ ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ПРОФ. М.М. ПОТЯЖЕНКА

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

15 червня 2018 р. у Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» була проведена науково-практична конференція «Сучасні аспекти внутрішньої медицини та післядипломної освіти», присвячена 25-річчю кафедри внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів з шкірними та венеричними хворобами та 75-річчю завідувача, фундатора кафедри професора Максима Макаровича Потяженка.

Відкрили конференцію ректор академії професор Вячеслав Миколайович Ждан та народний депутат України професор Костянтин Євгенович Іщейкін. Привітали ювіляра директор Навчально-наукового інституту післядипломної освіти доцент Алла Володимирівна Марченко, головний спеціаліст відділу лікувально-профілактичної допомоги населенню управління лікувально-профілактичної допомоги населенню та медичних кадрів ДОЗ Полтавської облдержадміністрації, експерт ДОЗ за напрямом «Терапія, загальна практика-сімейна медицина, професійна патологія, ревматологія, неврологія» Іван Федорович Шумейко, позаштатний міський терапевт м. Полтави, завідувач терапевтичним відділенням 2 МКЛ м. Полтави Марина Миколаївна Невойт, головний лікар КУ «Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Олександр Степанович Лавренко, головний лікар ПОККД Костянтин Євгенійович Вакуленко, завідувачі терапевтичних та стоматологічних кафедр Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» та учитель і наставник Максима Макаровича – професор кафедри внутрішньої медицини №1 легендарний Максим Андрійович Дудченко.

На конференції був продемонстрований документальний фільм, присвячений ювіляру – «Шлях довжиною в життя (до 75-річчя з Дня народження проф. Потяженка М.М.)», який підготував учень Максима Макаровича – професор Ігор Миколайович Скрипник.

В роботі науково-практичної конференції взяли участь:

1. Доцент Люлька Н.О. з доповіддю «25 років кафедрі внутрішніх хвороб і медицини невідкладних станів з шкірними та венеричними хворобами: здобутки та перспективи»;

2. Чл.-кор. НАМН, проф. Нетяженко В.З. з доповіддю «Принципи інфузійної та ад’ювантної та антитромботичної терапії в клініці внутрішніх хвороб»;

3. Проф. Катеренчук І.П. з доповіддю «Мистецтво лікування в образотворчому мистецтві»;

4. Проф. Скрипник І.М. з доповіддю «Синдром подразненого кишечника: як максимально адаптувати Римські критерії ІV в клінічну практику?»;

5. Проф. Литвиненко Н.В. з доповіддю «Хвороба Бінсвангера (прогресуюча судинна лейкоенцефалопатія): діагностика та лікування в практиці терапевта та сімейного лікаря»;

6. Проф. Ліхачов В.К. з доповіддю «Клімактерій та меноваузальна гормонотерапія»;

7. Доц. Маслова Г.С. з доповіддю «Неалкогольний стеатогепатит як глобальна епідемія (до 1-го Міжнародного дня неалкогольного стеатогепатиту).

Наприкінці конференції були наведені основні підсумки та надбання в роботі кафедри, а саме: за 25 років роботи кафедри підготовлено для практичної охорони здоров’я 968 лікарів-терапевтів, 116 лікарів з фаху «Медицина невідкладних станів», 41 лікар загальної практики – сімейної медицини, 69 лікарів – дерматовенерологів. Захищено: 4 докторські і 7 кандидатських дисертацій, підготовлено 37 магістрів медицини з фахів «Внутрішні хвороби», «Медицина невідкладних станів» та «Дерматовенерологія». В клінічній ординатурі пройшов навчання 61 лікар, з яких 38 – іноземні громадяни. На циклах тематичного удосконалення, передатестаційних циклах та стажування підвищили рівень фахової підготовки 1081 лікарів різних спеціальностей.

На базі кафедри з 1998 р. успішно працює Полтавський обласний навчально-практичний пульмонологічний центр, який є основною науково-методичною та лікувальною базою для проведення та впровадження в практику наукових досліджень. За роки існування кафедри співробітниками опубліковано в фахових вітчизняних та іноземних виданнях 987 наукових статей – 987, 92 навчально-методичних статей, 242 тез; видано 38 навчальних та навчально-методичних посібників з грифами МОЗ та МОН України, 2 підручника і 1 монографія; розроблено 35 патентів на корисну модель, 12 інформаційних листів, 9 методичних рекомендацій, 4 нововведення.

Найбільш суттєві наукові розробки співробітників кафедри активно впроваджуються в практичну охорону здоров’я та педагогічний процес.

Таким чином, кафедра продовжує займати провідні позиції у підготовці лікарів практичної охорони здоров’я Полтавщини та науково-педагогічних працівників системи вищих медичних закладів освіти.