"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР «БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ ТА ПЕДІАТРА»

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 Українська медична стоматологічна академія

22 вересня 2018 року на базі Української медичної стоматологічної академії відбувся регіональний науково-практичний семінар «Безперервний професійний розвиток сімейного лікаря та педіатра» на тему: «Сучасна діагностика, лікування та профілактика поширених інфекційних та неінфекційних хвороб дитячого віку». Учасників конференції привітала головний експерт за спеціальністю «Педіатрія» Департаменту охорони здоров'я Полтавської ОДА Писаренко С.Г. та проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти Скрипник І.М.

На пленарному засіданні з вагомими та актуальними доповідями виступили:

Член-кореспондент НАМН України, професор О.П. ВОЛОСОВЕЦЬ (МОЗ України) – «Вітчизняна педіатрія: час змін»;

Професор С.П. КРИВОПУСТОВ (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця) – «Клінічні аспекти діагностики, лікування та профілактики поширеної респіраторної патології у дітей»;

Член-кореспондент НАМН України, професор О.П. ВОЛОСОВЕЦЬ (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця) – «Пневмонія та бронхіт у дітей: тактика прийняття рішень (клінічні випадки)»;

Професор С.О. КРАМАРЬОВ (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця) – «Інфекційні хвороби у дітей в амбулаторній практиці лікаря»;

Професор С.П. КРИВОПУСТОВ (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця) – «Сучасні підходи до антибіотикотералії хвороб органів дихання у дітей та проб антибіотикорезистентності»;

Професор Г.В. БЕКЕТОВА (Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика) – «Прикладні аспекти діагностики та лікування найпоширеніших захворювань у дітей та підлітків»;

Професор О.Г. ШАДРІН (ДУ «Інститут ПАГ НАМН України») – «Актуальні питання дитячої гастроентерології в практиці сімейного лікаря та педіатра»;

Професор Т.О. КРЮЧКО (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія») – «Стандарти та помилки ведення дітей з захворюваннями ЛОР-органів»;

Професор С.П. КРИВОПУСТОВ (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця) – «Профілактична роль вітаміну О у педіатрії: перспективні питання»;

Професор О.Є. АБАТУРОВ (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України») – «Медикаментозне управління імунною відповіддю у дітей».

Конференція була цікавою, насиченою та змістовною, викликала жваву дискусію аудиторії.