"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ»

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

22 березня 2018 року на базі Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ».

Зі словами вітання до гостей і учасників конференції від імені ректора академії професора Ждана Вячеслава Миколайовича та адміністрації ВДНЗУ «УМСА» звернувся в.о. першого проректора з науково-педагогічної роботи професор Дворник Валентин Миколайович, побажавши плідної роботи.

Першою, від колективу авторів проф. Ждана В.М., Бобирьова В.М.,.,проф. Дворника В.М., проф. Білаша С.М., доц. Бєляєвої О.М., з ґрунтовною доповіддю «ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВДНЗУ «УМСА» ЗА 2013-2017 рр.» виступила доцент О.М. Бєляєва. Олена Миколаївна досконало ознайомила присутніх із проблемами та недоліками внутрішнього і зовнішнього оцінювання якості вищої освіти (ЯВО), базовими принципами управління нею, характеристиками та еволюцією методів управління ЯВО, способами покращення якості вищої освіти, методикою визначення рейтингів університетів, а також наочно продемонструвала національний рейтинговий показник академії у «Топ-200 Україна» та динаміку його покращення за останні роки.

Від колективу авторів – викл. Сизоненко Н.В., викл. Куценко Н.П., викл. Андрейко С.С. була представлена цікава інформативна доповідь «ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ВИКЛАДАННІ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН». Викладач-методист С.С. Андрейко ознайомила слухачів із важливістю та актуальністю даної теми, перевагами та недоліками тестового контролю, його ефективністю та головними функціями; сучасними вимогами до тестових завдань, зразками та специфікою їх розробки.

Із пізнавальною доповіддю «УПРОВАДЖЕННЯ СИМУЛЯЦІЙНИХ ТРЕНІНГІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ», розробленою у співпраці з ас. Кіндій В.Д., проф. Дворником В.М., ас. Марченко К.В., ас. Шеметовим О.С., ас. Петренко Р.В., виступив асистент К.В. Марченко, який представив головні завдання симуляційної освіти, актуальність даного типу навчання у сучасних умовах, переваги та недоліки симуляційного навчання, класифікацію типів симуляторів, які наразі використовуються в медичній освіті, наголосив на пріоритеті симуляційних тренінгів, а також ефективності поєднання усіх типів навчання для якнайкращого функціонування системи вищої освіти.

Наступною, від колективу авторів проф. Шепітька В.І., доц. Якушко О.С., доц. Лисаченко О.Д., проф. Єрошенко Г.А., викл. Єрьоміної Н.Ф., викл. Борути Н.В., на тему «ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА КАФЕДРІ ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ» змістовно доповіла доцент О.С. Якушко. Було розкрито основні переваги інформаційних технологій, представлено приклади використання сучасних інформаційних технологій на кафедрі, позитивні результати їх впровадження та перспективи подальших досліджень.

Також на конференції було заслухано 4 виступи:

«ЯКІСТЬ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ДО ВСТУПУ У ВНЗ УКРАЇНИ: СТАНДАРТИ, РЕАЛІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ» – викл. Богиня Л.В., викл. Криворучко Т.Д.;

«НАПРЯМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ АНГЛОМОВНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ» – проф. Скрипніков А.М., доц. Рудь В.О., доц. Телюков О.С.;

«ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ СІМЕЙНИМ ЛІКАРЯМ» – ас. Катеренчук О.І.; «РОЛЬ НАУКОМЕТРИЧНИХ РЕСУРСІВ У РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ» – викл. Мороховець Г.Ю., доц. Лисанець Ю.В.

«РОЛЬ НАУКОМЕТРИЧНИХ РЕСУРСІВ У РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ» – викл. Мороховець Г.Ю., доц. Лисанець Ю.В.  

Загалом на конференції було представлено 4 доповіді та заслухано 4 виступи на актуальні теми щодо питань контролю якості освіти у вищих медичних навчальних закладах. Конференція пройшла успішно, викликала жвавий інтерес та обговорення аудиторії, збагатила присутніх новими корисними знаннями.