"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

ВИЇЗНЕ ЗАСІДАННЯ ОПОРНОЇ КАФЕДРИ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ ТА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ У М. ТЕРНОПОЛІ

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

19-20 квітня у м. Тернополі на базі ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» відбулося робоче виїзне засідання опорної кафедри терапевтичної стоматології ВДНЗУ «УМСА», головним порядком денного якого було обговорення проекту навчальної програми дисципліни «Терапевтична стоматологія» підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти кваліфікації освітньої «Магістр стоматології», кваліфікації професійної «Лікар-стоматолог».

На засіданні були присутні представники профільних кафедр всіх закладів вищої освіти України, а також опорної кафедри пропедевтики терапевтичної стоматології ВДНЗУ «УМСА». Всі рекомендації та пропозиції колег, які мали змогу заздалегідь проаналізувати зміст програми, були обговорені та при узгодженні прийняті. Відбувся обмін досвідом організації навчального процесу на кафедрі терапевтичної стоматології ДВНЗ «ТДМУ ім. І.Я. Горбачевского».

Одночасно у ДВНЗ «ТДМУ ім. І.Я Горбачевского» проходила науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до профілактики, діагностики та лікування захворювань тканин пародонта і слизової оболонки порожнини рота», на якій співмодераторами були професори Т.О. Петрушанко та І.М. Ткаченко. Із доповідями виступили професори Т.О. Петрушанко, О.В. Шешукова. аспірант С.С. Бауман.