"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

УЧАСТЬ КЕРІВНИЦТВА ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ АКАДЕМІЇ У XV ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ»

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

Нещодавно на базі ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» відбулася XV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відео-конференцзв’язку).

У рамках конференції 17 травня відбулася стратегічна сесія МОН України з питань медичної освіти під головуванням заступника міністра охорони здоров’я О.В. Лінчевського, на якій були присутні ректор академії професор Ждан В.М. і начальник відділу з науково-педагогічної роботи та організації навчально-наукового процесу професор Білаш С.М. У цей же день відбулася нарада-тренінг голів і заступників голів комітетів фахової експертизи ліцензійних іспитів «Крок 3» для спеціальності «Медицина», де були присутні завідувач кафедри педіатрії № 2 проф. Крючко Т.О. і доцент кафедри внутрішньої медицини № 1 Гопко О.Ф.

18 травня відбулося пленарне засідання, на якому від колективу авторів у складі проф. Ждана В.М., проф. Дворника В.М., проф. Білаша С.М. і доц. Бєляєвої О.М. остання виступила з доповіддю «Результати самоаналізу організаційно-правового, кадрового і навчально-методичного забезпечення процесу підготовки фахівців галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у ВДНЗУ «УМСА» за 2017 рік.