"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ З КЛІНІЧНОЇ НЕОНАТОЛОГІЇ

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

23–26 травня 2018 р. у м. Туріні (Італія), відбулася щорічна VII Міжнародна конференція з клінічної неонатології. У конференції взяли участь 655 учасників з 63 країн світу. В рамках роботи конфекції пройшло два сесійних засідання, присвячених актуальним питанням неонатології, що стосувалися оновлених глобальних перспектив і впливу RSV інфекції в країнах з низьким рівнем доходу як у жінок, так і у дітей; взаємодії між респіраторними вірусами і забруднювачами навколишнього середовища та наслідкам розвитку легень у новонароджених; новим варіантам лікування вірусних інфекцій; значенню вакцинацїї проти респіраторних вірусів; застосуванню моноклональних антитіл другого покоління; ролі ультразвуку легень; дихальній підтримці у новонароджених; новій парадигмі неонатальних досліджень бронхолегеневої дисплазії та критеріям постановки діагнозу; стратегіям сурфактантної терапії та менш інвазивним тактикам при його введенні; новим стратегіям вентиляції: HFOV в поєднанні з VG; впливу лактоферину на мозок, що розвивається, як перспективного молочного білку. Були проведені наукові дискусії стосовно респіраторної адаптації після народження, захисту легень, легеневій гіпертензії у недоношених новонароджених, проблемам апное у них, хірургії вроджених вад серця, поліпшенню результатів стратегії парентерального харчування, використанню гіпотермії у недоношених, реанімаційним заходам в пологовій залі у передчасно народжених дітей, ролі еритропоетину як нейропротекторного засобу, програмі Follow-up та впливу родини на виходжування недоношених дітей.

У роботі конференції взяв участь і виступив професор кафедри педіатрії №1 з пропедевтикою та неонатологією, д.мед.н., Заслужений лікар України Похилько Валерій Іванович із стендовими доповідями проведених наукових досліджень на кафедрі: «Аналіз асоціацій поліморфізму гену еNOS з розвитком артеріальної гіпотензії у новонароджених з ранніми бактеріальними інфекціями»; «Ефективність безпеки пацієнтів при профілактиці важких внутрішньо-шлуночкових крововилив у вкрай недоношених новонароджених»