"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

XVIII МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «НОВІТНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

21 березня 2018 р. у будівлі Національної медичної бібліотеки України відбулася XVIII Міжнародна наукова конференція «Новітні чинники формування особистості майбутніх фахівців системи охорони здоров’я», організаторами якої виступили ПВНЗ «Київський медичний університет», Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

У конференції взяла участь завідувач кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією доц. Бєляєва О.М.

Конференція висвітлила актуальні питання методології, теорії і практики формування професійних, національних і загальнолюдських цінностей у майбутніх лікарів за сучасних умов. Доповідачами значну увагу було приділено питанням реформування вищої медичної школи в умовах входження України до європейського освітнього простору.