"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ТА ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ АКАДЕМІЇ

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

29 серпня 2018 року, напередодні нового навчального року, у ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» відбулося засідання вченої ради та трудового колективу академії.

На початку засідання ректор академії професор Ждан В.М. за багаторічну сумлінну працю в освітній та медичній сфері, високу професійну майстерність, активну громадянську позицію, вагомий особистий внесок у розвиток духовності, патріотичності, виховання підростаючого покоління України та з нагоди 99-річчя від Дня народження вручив професору кафедри внутрішньої медицини №1, почесному академіку ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», учаснику бойових дій Другої світової війни, полковнику медичної служби у відставці Дудченку Максиму Андрійовичу ПОДЯКУ МІСЬКОГО ГОЛОВИ. «Відзнакою ректора» ВДНЗУ «УМСА» удостоїли завідувача кафедри патологічної анатомії з секційним курсом професора Старченка Івана Івановича, доцента кафедри анестезіології з інтенсивною терапією Дикого Олександра Михайловича, асистента кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією Семенка Івана Павловича.

Згодом присутні заслухали звіт ректора перед трудовим колективом за 2017 – 2018 навчальний рік, а також про першочергові завдання у напрямі поліпшення підготовки спеціалістів у 2018 – 2019 навчальному році. Ректор наголосив, що пріоритетним завданням для колективу академіє є навчальний процес, науково-дослідна діяльність та лікувально-консультативна робота. У ході виступу ректора були відзначені здобутки у науковій, навчальній, культурно-масовій діяльності академії, оголошені результати роботи та головні досягнення трудового колективу за останній рік.

В обговоренні звіту ректора взяли участь перший проректор професор Дворник Валентин Миколайович, проректор з наукової роботи професор Кайдашев Ігор Петрович, проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи професор Ксьонз Ігор Володимирович, проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти професор Скрипник Ігор Миколайович, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи професор Похилько Валерій Іванович.

На вченій раді було затверджено: графік навчального процесу академії, план роботи навчальної частини, робочі навчальні плани, комплексний координований план контролю якості підготовки спеціалістів, список лекторів, плани методичних конференцій та семінарів з педагогічної майстерності, склад комісій на 2018 – 2019 навчальний рік; план виховної роботи зі студентами на 2018 – 2019 навчальний рік; склад вченої ради академії та план роботи вченої ради академії на 2018-2019 навчальний рік.

Також заслухали пропозиції щодо конкурсного відбору зарахування до докторантури академії зі спеціальності «Медицина» та «Стоматологія», про що доповів проректор з наукової роботи проф. Кайдашев І.П.; звіт про виконану роботу у докторантурі (Козак Р.В. - за II рік зі спеціальності «Стоматологія»; к.мед.н. та Єлінська A.M. - за І рік зі спеціальності «Патологічна фізіологія»); звіт стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих учених за термін одержання стипендії (доцент кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією к.філол.н. Лисанець Ю.В. та зав. аспірантури наукового відділу Мороховець Г.Ю.).