"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

РОЗПОЧАЛИСЯ ДЕРЖАВНІ ВИПУСКНІ ІСПИТИ

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

На виконання Закону України «Про вищу освіту» і відповідно до галузевих стандартів вищої освіти для напрямку підготовки «Медицина» та на підставі наказу МОЗ України за №53 від 31.01.2005 р. «Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації за напрямом підготовки «Медицина» у ВДНЗУ «УМСА» 30.05.2018 року розпочалися державні випускні іспити (державна атестація випускників) медичних факультетів №1, №2 та на факультеті підготовки іноземних студентів.