Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 

Днями на базі кафедри мовної підготовки ДЗ «Дніпропетровська медична академія» відбувся навчально-методичний семінар-нарада завідувачів кафедр латинської та іноземних мов вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів МОЗ України.

У роботі семінару взяла участь завідувачка кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією к.пед.н., доц. О.М. Бєляєва, виступивши на пленарному засіданні з доповіддю «Активні методи навчання як ефективний засіб забезпечення внутрішньопредметної та міжпредметної інтеграції у процесі вивчення латинської мови та медичної термінології».

Програма семінару була насиченою та різноманітною. Фахівці мали змогу долучитися до плідної дискусії, обмінятися думками й ідеями. Було обговорено низку актуальних питань щодо методики викладання мовних дисциплін, структури та змісту навчальних планів, типових програм, національних підручників.

 

 

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум