Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 

Кафедра іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією з приємністю повідомляє про нагородження збірника статей І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи» (11-12 травня, ВДНЗУ «УМСА») у номінації «Квітни, мово наша рідна» на XVII Загальнонаціональному конкурсі «Українська мова — мова єднання», який проводився під патронатом Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України.

У збірнику представлено статті вітчизняних та зарубіжних науковців, у яких висвітлено різноманітні проблеми сучасної лінгвістики, лінгводидактики, педагогіки та методики викладання у вищій школі.

Диплом переможця було урочисто вручено завідувачці кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією к.пед.н., доц. Бєляєвій О.М. 19 жовтня 2016 року в актовій залі Полтавської обласного центру естетичного виховання учнівської молоді.

 

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум