Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 

Колектив кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією вітає к.філол.н., старшого викладача Лисанець Юлію Валеріївну з отриманням стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Лисанець Юлія Валеріївна – автор 40 наукових праць, присвячених актуальним проблемам англомовного медичного дискурсу (когнітивний, лінгвостилістичний та прагматичний аспекти). Співавтор підручника «English for Professional Use: Dentistry» (Київ: ВСВ «Медицина», 2015 р., видання з грифами МОЗ та МОН України) та навчального посібника для іноземних студентів «The Healthy Child» (Полтава, 2015 р., видання з грифом МОЗ України). У 2016 р. склала на «відмінно» іспит з англійської мови Cambridge ESOL та отримала сертифікат міжнародного зразка (рівень С1).

Вітаємо стипендіата і бажаємо подальших наукових досягнень та плідної праці!

 

 

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум