експозиція музею 

   
 

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 

До 95-річчя ВДНЗУ „УМСА” кафедра анатомії людини презентувала сучасну експозицію анатомічного музею. Вся експозиція музею розмежована на декілька основних груп: підбір оригінальних кісткових та 3D- препаратів; колекція препаратів розвитку людини в онтогенезі та вади розвитку, муміфіковані тотальні препарати, анатомічні препарати всіх органів людини, тривимірні моделі багатьох органів тощо. Усі вони розміщені на стелажах сучасного дизайну, мають електричне підсвічування. Особливий інтерес викликає оригінальний підбір корозійних препаратів печінки тварин (поруч для порівняння експонуються вологі та корозійні препарати печінки людини).

На стелажах, де представлені органи ЦНС, особливо слід відзначити оригінальні препарати головного і спинного мозку, татуйовані утворення на перерізах головного мозку, які виконали студенти та викладачі кафедри.

Наразі анатомічний музей відіграє важливу роль у навчальному процесі, адже це єдине місце, де студент-медик має унікальну можливість побачити орган у його природному вигляді. Про музей знають не лише у стінах академії, а й далеко за її межами. Його відвідувачами були громадяни Угорщини, Австралії, Ізраїлю, Італії, Німеччини, Канади, Йорданії, Ірану тощо. Запрошуємо до анатомічного музею ВДНЗ України „Українська медична стоматологічна академія”, адже тут є на що подивитися!

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум