«ПРО СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ»

   
 

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

   
 

14 лютого 2017 року Комітет з питань охорони здоров’я Верховної Ради України провів засідання «круглого столу» на тему «Про стан та перспективи медичної освіти в Україні».

Під головуванням голови Комітету з питань охорони здоров’я Ольги Вадимівни Богомолець обговорені питання, які потребують вирішення у системі вітчизняної медичної освіти.

У роботі «круглого столу» взяли участь народні депутати України: І.В. Сисоєнко, О.С. Мусій, О.М. Кириченко; представники Адміністрації Президента України, секретаріату Кабінету Міністрів України, Президент НАМН України академік В.І. Цимбалюк, заступник Міністра охорони здоров’я України О.В. Лінчевський, перший заступник Міністра освіти і науки України В.В. Ковтунець, представники інших міністерств, відомств та установ, вищих медичних навчальних закладів та інших вищих навчальних закладів України, департаментів охорони здоров’я обласних державних адміністрацій, а також представники професійних спілок, громадськості та студентства, засобів масової інформації.

У центрі уваги засідання «круглого столу» були питання, що стосуються стану, проблем та перспектив розвитку всіх етапів медичної освіти.

В доповідях учасників «круглого столу» детально висвітлені проблемні питання вітчизняної системи вищої медичної освіти, підготовки молодших спеціалістів; сучасних аспектів і перспектив розвитку вищої медичної, фармацевтичної, стоматологічної освіти, реформування системи післядипломної підготовки лікарів; актуальні питання підготовки менеджерів охорони здоров’я та фахівців з громадського здоров’я, нострифікація дипломів в Україні. Поряд із проблемними питаннями у сфері медичної освіти учасникам представлений досвід дистанційного навчання медсестер-бакалаврів і медсестер- магістрів на базі Тернопільського державного медичного університету імені І. Горбачевського.

З доповіддю «Стан та перспективи розвитку стоматологічної освіти в Україні» виступив проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти д.мед.н., проф. Ігор Скрипник. В доповіді були представлені пріоритетні напрямки розвитку стоматологічної освіти на додипломному та післядипломному етапах, зазначені шляхи оптимізації підготовки лікаря-стоматолога в сучасних умовах.

Учасниками «круглого столу» констатовано стрімкий розвиток сучасної медицини в пошуках і впровадженні нових методів лікування, діагностики захворювань, новітніх інформаційних технологій, що потребує перегляду програми підготовки майбутніх медиків з урахуванням вимог європейських протоколів і стандартів лікування захворювань, сучасних інформаційних технологій, передбачати можливість опанування практичних навичок роботи з сучасним лікувально-діагностичним обладнанням. У навчальний процес до- та післядипломної підготовки медичних працівників потрібно запроваджувати використання сучасних телемедичних технологій, елементів дистанційного навчання, щоб спеціалісти мали змогу навчатися і працювати в єдиному професійному європейському просторі.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець поінформувала учасників «круглого столу» про ухвалене Верховною Радою України рішення щодо проведення 22 березня 2017 року парламентських слухань на тему: «Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє» та закликала усіх учасників заходу долучитися до підготовки проекту Рекомендацій зазначених парламентських слухань.

На фото зліва направо: екс-міністр охорони здоров’я В.М. Князевич, проф. Скрипник І.М., ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця К.М. Амосова.

 

 

 

 

 

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум