КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

   
 

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

   
 

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», в зв’язку з закінченням дії контрактів, оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

1. ЗАВІДУВАЧІВ кафедр (кандидат наук, доцент):

1.1. Філософії і суспільних наук.

1.2. Українознавства та гуманітарної підготовки.

1.3. Педіатрії № 1 з пропедевтикою та неонатологією.

1.4. Дитячої хірургії з травматологією та ортопедією.

1.5. Експериментальної та клінічної фармакології з клінічною імунологією та алергологією.

1.6. Внутрішньої медицини № 1.

1.7. Внутрішньої медицини № 3 з фтизіатрією.

1.8. Сімейної медицини і терапії.  

 

2. ДИРЕКТОРА навчально-наукового інституту післядипломної освіти (к.мед.н., доцент).

 

3. ВИКЛАДАЧІВ кафедр:

3.1. Анатомії людини.

3.2. Оториноларингології з офтальмологією.

 

Перелік документів необхідних для участі в конкурсі:

1. Заява про участь у конкурсі (написана власноруч);

2. Особовий листок з обліку кадрів;

3. Список наукових праць;

4. Документи, які підтверджують рівень освіти, наукові ступені, вчені звання;

5. Документи, які підтверджують підвищення кваліфікації за останні 5 років.

 

Строк подачі документів - 1 місяць з моменту публікації оголошення у газеті.

Адреса академії:

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.Відділ кадрів: (0532) 60-20-62.

 

 

 

 

 

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум