Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 

6 грудня в кабінеті студентського парламенту (2 поверх, морф. корпус, каб. 215) відбувся круглий стіл з питань якості освіти, мета якого – визначити умови щодо покращення навчального процесу. На зібранні були присутні: ректор –Ждан В.М., декани медичного факультету №1 – Рябушко М.М., медичного факультету №2 – Дельва М.Ю., стоматологічного факультету – Сидорова А.І., факультету підготовки іноземних студентів – Буря Л.В., проректор з науково-педагогічної та виховної роботи – Похилько В.І., начальник відділу науково-педагогічної роботи та організації навчально-наукового процесу – Білаш С.М., завідувачка сектору інформатизації навчального процесу та контролю якості освіти – Бєляєва О.М., голова студентського парламенту – Щербина Олександра, помічник ректора з молодіжної політики – Каплун Дмитро, голова студентського наукового товариства – Левицький Георгій, представник профкому – Шкодіна Анастасія, голова навчального відділу студентського парламенту – Іваніщенко Андрій та студенти-активісти.

У жовтні серед студентів було проведено опитування щодо рівня викладання лекційного матеріалу та практичних занять, за підсумками якого були визначені основні проблеми під час проведення лекцій: неактуальність навчального матеріалу, незадовільне технічне супроводження та непрофесійна підготовка лекторів до занять. Тому на круглому столі було вирішено створити робочу групу з компетентних викладачів та студентів, які будуть оцінювати рівень проведення занять; створити публічний рейтинг викладачів, а також планується проводити майстер-класи для науково-педагогічних працівників. Неодноразово було наголошено, що вільного відвідування занять не передбачено (деканам буде надана можливість вільного доступу до записів відеоспостережень з лекційних аудиторій). Одним зі шляхом вирішення проблеми організації навчального процесу було розпорядження ректора академії щодо розміщення всіма кафедрами лекційного матеріалу на сайті академії.

Також були отримані відповіді на запитання від студентів, а саме:

1) Чи впливає наявність конспекту на оцінку? Якщо на першому занятті не було зауважено викладачем про цю вимогу, то можна вважати, що конспект не впливає на оцінювання.

2) Яким чином відпрацьовувати лекцію? Для відпрацювання необхідно мати конспект на 10 сторінок, написаний від руки, згідно теми лекції (у майбутньому планується ввести комп’ютерне тестове відпрацювання занять).

3) Коли слід проводити опитування студентів: на початку пари, під час заняття або вкінці? На початку пари проводиться початкова перевірка знань та рівня підготовки до заняття, а в ході виконання практичної частини пари студенти та викладач більш детально обговорюють тему. Маємо надію, що якість навчального процесу для студентів за результатами круглого столу підвищиться.

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум