Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 

ШАНОВНІ НАУКОВЦІ, ВИКЛАДАЧІ ТА СТУДЕНТИ!

Відділ з науково-педагогічної роботи та організації навчально-наукового процесу інформує, що програма Еразмус+ запрошує Вас до участі у конкурсах кредитної та ступеневої мобільності (програма «Навчальна мобільність»), а також отримання стипендій (програма «Індивідуальні гранти Еразмус+»).

Кредитна (короткострокова) мобільність – це мобільність на навчання на окремих курсах (накопичуючи кредити) в ВНЗ країни-члена програми на період від мінімально 3 місяців до максимально 12 місяців. Для стажування/практики – від 2 до 12 місяців. Для викладання від 1 тижня до 2 місяців.

Ступенева мобільність – це мобільність на навчання за повним курсом навчальної програми, для отримання диплому магістра/PhD (спільного, подвійного, багатостороннього) у ВНЗ країни-члена програми.

Гранти/стипендії на мобільність – це грошова винагорода, що покриває витрати на навчання, проживання, харчування та інші необхідні витрати переможців відповідних конкурсів.

Опис можливостей для індивідуальної академічної мобільності в рамках програми Еразмус+ детальніше на сайтах:

1. Для студентів (Students): http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/study-mobility_en.htm; http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/available_partnerships.php

2. Для стажування, проходження практики (Traineeships): http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/traineeships_en.htm

3. Для викладачів (Staff): http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/staff_en.htm

4. Для науковців – інформація про робочі вакансії та стипендії в рамках програми «Марі Складовська-Кюрі Горизонт 2020»: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

Всі заходи, консультації, матеріали, форми і документи є відкритими для користування та безкоштовними. Будь ласка, слідкуйте за новинами щодо реєстрації для участі в проектах.

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум