Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 

31 жовтня в музеї кафедри хірургічної стоматології відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка.

Перша частина засідання була присвячена обговоренню актуальності обраних тем досліджень студентами-гуртківцями. З доповідями виступили: студент Семенов Антон (4 курс, 8 група), який обґрунтував доцільність променевої діагностики одонтогенних кіст, та студент Веропотвелян Семен (4 курс, 8 група) стосовно лікування запальних процесів після екстракції зуба.

В обговоренні виступили проф. Аветіков Д.С. та ас. Скрипник В.М. Вони дали високу оцінку актуальності обраних досліджень.

Друга частина була відображена у вигляді лекційної доповіді проф. Аветікова Д.С. – «Застосування клейових технологій в оральній хірургії».

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум