Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 

До 95-річчя ВДНЗУ «УМСА» співробітниками кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією проведено інформаційно-виховні години для студентів 5-го та 6-го курсів, лікарів-інтернів різних фахів, присвячені видатному інфекціоністу, нашому земляку – Руднєву Г.П.

Руднєв Георгій Павлович (1899 - 1970) – видатний вітчизняний інфекціоніст. Народився у м. Полтава 6 вересня 1899 року в сім’ї фармацевта. У 1923 році закінчив медичний факультет Донського університету. З 1934 року працював в Дагестанському медичному інституті, де був першим організатором і завідувачем кафедрою пропедевтики внутрішніх хвороб, а в подальшому заснував кафедру інфекційних хвороб. З 1944 року очолював кафедру інфекційних хвороб Центрального інституту удосконалення лікарів (м. Москва). Основними напрямками науково-дослідної діяльності вченого було вивчення низки нозологій: бруцельозу, туляремії, сибірки, чуми, холери тощо. Руднєв Г.П. є автором понад 150 наукових праць, в тому числі монографій і посібників з інфекційних хвороб. Під його керівництвом захищено близько 60 дисертацій, в тому числі 20 докторських.

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум