«Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики,
психології і педагогіки вищої школи»

   
 

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 

Днями на базі кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією ВДНЗУ «УМСА» відбулася I Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи».

У роботі конференції взяли участь 137 учасників, у тому числі 42 науковці з вищих навчальних закладів України, а також представники Білорусі, Росії, Польщі, США. Зарубіжні виші були представлені Інститутом слов’янської філології Католицького Люблінського університету імені Іоанна Павла II (Республіка Польща, м. Люблін), Білоруським державним медичним університетом (Республіка Білорусь, м. Мінськ), Інститутом медицини, екології і фізичної культури Ульянівського державного університету (Російська Федерація, м. Ульянівськ).

Роботу конференції очолили перший проректор з науково-педагогічної роботи ВДНЗУ «УМСА», д.мед.н., проф. Бобирьов В.М., в.о. начальника департаменту освіти і науки Полтавської ОДА Гажієнко Г.І. і завідувачка кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією ВДНЗУ «УМСА», к.пед.н., доц. Бєляєва О.М.

Вітальні слова ректора ВДНЗУ «УМСА» В.М. Ждана учасникам конференції передав перший проректор з науково-педагогічної роботи, д.мед.н., проф. Бобирьов В.М. Він наголосив на особливій важливості проведення такого роду наукових форумів і залучення вчених із інших країн для обговорення актуальних питань і розв’язання нагальних проблем лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи. Він також вніс пропозицію зробити конференцію щорічною.

До роботи конференції за допомогою Skype-включення приєдналися провідні вчені з Мінська та Львова. Так, доцент кафедри латинської мови ЗО «Белорусский государственный медицинский университет» (м. Мінськ), к.філол.н., доц. Цісик А.З. представив змістовну і надзвичайно цікаву доповідь на тему: «О содержании и структуре курса древнегреческого языка для студентов медицинского вуза (к постановке проблемы)», яка викликала широку полеміку серед присутніх.

Директор Інституту психології та соціального захисту, професор кафедри технічного перекладу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, д.пед.н., проф. Шуневич Б.І. ознайомив аудиторію з основними завданнями студентського навчально-перекладацького центру, створеного з ініціативи студентів при кафедрі, і звернув увагу на те, що залучення студентів до цього проекту сприяє розвиткові в них навичок керування перекладацькою організацією, а також якісній підготовці майбутніх перекладачів для роботи в системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, перекладацьких компаніях, інших установах у нашій країні та за кордоном.

Продовжила тему кваліфікованої підготовки перекладачів в Україні у своїй доповіді завідувачка кафедри іноземних мов Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, к.пед.н., доц. Стрілець В.В., яка схарактеризувала компетенції, що складають структуру компетентності перекладача, й окреслила шляхи його підготовки на базі технічного вишу.

На часі виявилася і представлена англійською мовою доповідь бакалавра з іспанських та латиноамериканських студій (Американський університет, м. Вашингтон, округ Колумбія), магістра журналістики (Університет Південної Каліфорнії, м. Лос-Анджелес), магістра з викладання англійської мови як іноземної (Інститут міжнародних студій, м. Монтерей, шт. Каліфорнія), стипендіатки програми Державного департаменту США «English Language Fellow» Lisa Weiss, у якій були представлені сучасні методики роботи з мобільними пристроями на заняттях у виші.

Від імені оргкомітету завідувачка кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією ВДНЗУ «УМСА», к.пед.н., доц. Бєляєва О.М. відзначила активну позицію і плідну роботу всіх учасників конференції та запросила присутніх завітати до Полтави наступного року.

Роботу конференції завершила в.о. начальника департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації Гажієнко Г.І., котра відзначила високий рівень конференції та колегіальну роботу її учасників і подякувала адміністрації ВДНЗУ «УМСА» та оргкомітету конференції за створення сприятливих умов для роботи науково-практичного форуму.

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум