Академія і Ентоні Робінсон

   
 

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 

Днями британським лектором Ентоні Робінсоном було проведено майстер-клас для викладачів кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією. Під час зустрічі було обговорено проблеми викладання латинської мови в англомовному середовищі, особливості вимови англізованих форм латинських терміноелементів, діалектне розмаїття сучасної англійської мови, відмінності у вживанні медичних термінів у Великобританії та США. Завідувачка кафедри, доц., к.пед.н. Бєляєва О.М., разом із викладачами дисциплін «Латинська мова та медична термінологія», «Англійська мова» та «Англійська мова за професійним спрямуванням» долучилися до продуктивної дискусії щодо шляхів оптимізації навчального процесу в умовах поглиблення інтеграційних процесів та набуття англійською мовою статусу lingua franca.

Також Ентоні Робінсон провів захоплюючу лекцію для аспірантів ВДНЗУ «УМСА». Під час зустрічі аспіранти мали змогу ознайомитися з особливостями наукового стилю в сучасній англійській мові, а також дізнатися про найважливіші етапи підготовки наукових статей для публікації у міжнародних виданнях.

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум