Науково-практична конференція з міжнародною участю «Зустріч професіоналів: неонатологія»

   
 

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 

2 грудня 2016 року в м. Києві відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Зустріч професіоналів: неонатологія».

В рамках конференції були висвітлені сучасні технології покращення надання медичної допомоги новонародженим, що народилися передчасно, розглянуті нові підходи до профілактики діагностики, фармакотерапії перинатальної патології в неонатології. Також було обговорено сучасні можливості моніторингу центральної нервової системи недоношених і доношених новонароджених (амплітудно-інтегрована ЕЕГ; інфрачервона спектроскопія; УЗД; МРТ) та профілактика ураження головного мозку у недоношених новонароджених.

У роботі конференції взяли участь провідні фахівці з Нідерландів та України, які представили програмні доповіді з актуальних питань неонатології.

У роботі конференції взяв участь і виступив з доповіддю «Асфіксія новонароджених: новий погляд на стару проблему» завідувач кафедри педіатрії №1 з пропедевтикою та неонатологією ВДНЗУ «УМСА», д.мед.н., професор Похилько Валерій Іванович.

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум