Обласна науково-практична конференція «Асоціації хірургів Полтавщини»

   
 

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 

2 грудня 2016 року на базі Полтавського обласного клінічного онкологічного диспансеру відбулась Обласна науково-практична конференція «Асоціації хірургів Полтавщини», присвячена 95-річчю ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія».

Доповідачами на конференції були :

 • голова «Асоціації хірургів Полтавщини», професор, завідувач кафедри загальної хірургії О.В. Лігоненко, головний хірург ДОЗ Полтавської облдержадміністрації, доцент М.В.Дубинський ;
 • д.мед.н., професор, інститут хірургії і трансплантології ім. Шалімова О.О,. м. Київ, лауреат Госпремії Хомяк І.В. – «Хирургическое лечение острых панкреатитов и профилактика послеоперационных ослонений»;
 • завідувач відділенням анестезіології та реанімації клініки «Лелека», м. Київ, к.м.н. Гржимальский Є.В. – «Мудьтимодальна аналгезія»;
 • завідувач кафедри хірургії №2 проф. Шейко В.Д. – «Стратегия восполнения кровопотери на догоспитальном и госпитальном этапах»;
 • доцент кафедри хірургії №1 Ковальов О.П. – «Хірургічне лікування зобу» (доц. Ковальов О.П., доц. Люлька О.М., проф. Ляховський В.І.);
 • доцент кафедри хірургії №3 Подлєсний В.І. – «Релапаротомія та програмована санація черевної порожнини у невідкладній абдомінальній хірургії» (доц.. Подлєсний В.І., проф. Малик С.В., доц. Челішвілі А.Л.);
 • обласний судинний хірург ДОЗ, завідувач судинним відділенням ПОКЛ Безкоровайний О.М. – «Первинна профілактика венозної тромбоемболічної хвороби (ВТЕХ)»;
 • завідувач хірургічним відділенням Глобинської ЦРЛ Д.А. Харченко – «Застосування методу криоадаптації при формуванні кишкових анастомозів в ургентній хірургії», «Спосіб фіксації сигмоподібної кишки після деторсії її завороту»;
 • аспірант кафедри загальної хірургії Іващенко Д.М. – «Медицина Греції»;
 • обласний судинний хірург ДОЗ, завідувач судинним відділенням ПОКЛ Безкоровайний О.М. – «Рідкісний випадок емболії стегнової артерії»;
 • доцент кафедри хірургії №3 Лисенко Р.Б – «Клінічний випадок етапного лікування пацієнта з ішемічним абдомінальним синдромом» (доц. Лисенко Р.Б., доц. Дубинський М.В., доц. Подлєсний В.І., Чекіні В.В., Янко О.В., Заїченко І.В., Кучер О.П.).

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум