«УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ»

   
 

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 

24 березня 2016 року на базі Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» відбулася традиційна щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю «Удосконалення якості підготовки лікарів у сучасних умовах».

Зі словами вітання від імені ректора академії професора Ждана Вячеслава Миколайовича до учасників конференції звернувся начальник відділу з науково-педагогічної роботи та організації навчально-наукового процесу професор Білаш Сергій Михайлович.

Першою, з ґрунтовною доповіддю «Освітні інновації: сутність, структура, функції, суб’єкти», виступила доц. О.М. Бєляєва. Олена Миколаївна розкрила питання інновацій в умовах українського сьогодення, детально проаналізувавши якісні зміни, які вони привносять в освітній процес.

Наступним, від колективу авторів проф. Похилько В.І., проф. Траверсе Г.М., доц. Цвіренко С.М., ас. Чернявської Ю.І., на тему «Значення позааудиторної роботи студентів у системі вищої медичної освіти» змістовно доповів В.І. Похилько. Він наочно продемонстрував присутнім результати проведеного кафедрою педіатрії №1 з пропедевтикою та неонатологією пізнавального дослідження з цієї теми на прикладі відповідей студентів медичного факультету №2, що дуже зацікавило аудиторію. Результати анкетування засвідчили, що час, витрачений студентами на таку роботу, значно менший, ніж передбачено планами. Також Валерій Іванович висвітлив актуальність даної теми, значення позааудиторної та самостійної роботи, їх структурні компоненти і складові, роль викладача в організації даної роботи та можливості вдосконалення системи позааудиторної самостійної роботи студентів для поліпшення якісної підготовки майбутнього фахівця.

Велику зацікавленість аудиторії викликала доповідь на тему «Формування клінічного мислення як засіб удосконалення якості освіти лікарів», підготована проф. Скрипником І.М., доц. Гопко О.Ф. та доц. Масловою Г.С. Олександр Феліксович представив слухачам основний алгоритм практичної реалізації клінічного мислення, фундаментальні і клінічні дисциплін, що сприяють його розвитку, місце інтуїції в формуванні клінічного мислення та його особливості на сьогоднішній день.

Досконало висвітлив тему «Інтерактивні методи підготовки лікарів-стоматологів у сучасних умовах» проф. В.М. Новіков, підготовану у співпраці з проф. Дворником В.М., доц. Тумаковою О.Б., доц. Тесленко О.І., доц. Єрис Л.Б., доц. Кузь Г.М., ас. Кузь В.С. та доц. Доленко О.Б. Вадим Михайлович окреслив мету використання інтерактивних методів, їх значення у підготовці студентів, позитивне сприяння на навчально-виховний процес, приклади таких методів підготовки на кафедрі ортопедичної стоматології з імплантологією, стратегії інтерактивного навчання, зокрема, метод конкурентних груп, а також переваги та завдання цього методу.

Із цікавою доповіддю «Післядипломна освіта – сучасні концепції викладання», від колективу авторів доц. Писаренко О.А., проф. Ткаченко І.М., доц. Цветкової Н.В., ас. Кузнецова В.В., виступив О.А. Писаренко, представивши обов’язкові компоненти підготовки фахівців, роль самопідготовки у навчанні лікарів-курсантів, недоліки традиційної системи очного навчання, торкаючись теми дистанційної освіти та особливостей різних видів навчання.

Також на конференції було заслухано 4 виступи.

Гідну уваги тему «Деякі аспекти використання технології web-квесту під час вивчення студентами соціально-гуманітарних дисциплін», підготовану у співпраці з доц. Шарбенко Т.В. та Кундій Ж.П., чудово представила доц. Ющенко Ю.П., ознайомивши присутніх з інформаційно-комунікаційними технологіями, поняттям «web-квест», його типами, формами та структурою, роллю викладача у web-квесті, критеріями оцінки участі студентів у ньому та позитивними результатами його впровадження в освітній процес нашими викладачами.

Був заслуханий і цікавий виступ «Метод конкурентних груп у підготовці наукових кадрів хірургічного профілю», від колективу авторів д.мед.н. Шкурупія Д.А., д.мед.н. Ксьонза І.В. та доц. Гриценко Є.М. Дмитро Анатолійович ознайомив слухачів з історією даного методу, його можливостями, умовами застосування, етапами та методичним сценарієм використання методу конкурентних груп.

Жвавий інтерес аудиторії викликав захоплюючий виступ Т.І. Ярмоли на тему «Інформатизація освіти і її наслідок – формування «кліпової» свідомості та «кліпового» мислення – крок уперед чи назад у медичній освіті?», у співпраці з ас. Мохначовим О.В., доц. Ткаченко Л.А. та доц. Пустовойт Г.Л. Тетяна Іванівна визначила термін та передумови виникнення «кліпової» свідомості та «кліпового» мислення, наслідки, до яких вони призводять, розкрила позитивні та негативні сторони даного явища, а також продемонструвала присутнім результати двох досліджень цього феномену, що були проведені колективом авторів.

Лаконічно розкрила пізнавальну тему «Міждисциплінарна інтеграція при підготовці студентів стоматологічних факультетів» доц. Локес К.П. (у співпраці з доц. Ставицьким С.О., доц. Розколупою О.О., ас. Іщенко В.В.), змістовно висвітливши чинники, які необхідно враховувати при підготовці лікарів-стоматологів, та аргументи щодо необхідності впровадження у практику міждисциплінарної інтеграції.

Загалом на конференції було представлено 5 доповідей та заслухано 4 виступи на актуальні теми щодо удосконалення якості підготовки медичних кадрів та покращення навчального процесу у сучасних умовах. Конференція пройшла успішно, викликала жвавий інтерес та обговорення аудиторії, збагатила усіх присутніх новими корисними знаннями про сучасні інновації, які наразі так необхідні для вдосконалення та якнайкращого функціонування медичної системи.

Наприкінці конференції професор С.М. Білаш подякував усім за плідну роботу та побажав подальших успіхів, натхнення та наснаги.

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум