Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії» 

   
 

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 

Із 21.09.16 – 23.09.16 у м. Львів відбулася щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії» (XVIIІ Сідельниковські читання).

У рамках роботи конференції пройшло чотири пленарних та два сесійних засідання, присвячених актуальним питанням педіатрії: використанню антибактеріальних препаратів при лікуванні пневмоній, бронхітів та захворювань ЛОР органів у дітей; ролі мікробіоти в попередженні хронічних запальних процесів кишківника у дітей; алгоритмів лікування бронхіальної астми; гіпоавітомінозів; ролі фітотерапії при гострих захворюваннях органів дихання.

Були проведені наукові симпозіуми з теми «Фітотерапія з доказовою ефективністю в лікуванні гострого риносинусита у дітей», «Актуальні питання дитячої кардіоревматології».

23.09.16 відбулася науково-методична нарада «Актуальні питання викладання педіатрії у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти.

У круглому столі з проблем надання освітніх послуг узяли участь завідувачі кафедр педіатрії медичних вишів України.

У роботі конференції взяли участь і виступили завідувачі кафедр педіатрії №2 та педіатрії №1 з пропедевтикою та неонатологією Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» д.мед.н., проф. Крючко Тетяна Олександрівна та д.мед.н., проф. Похилько Валерій Іванович з доповідями:

«Питання раціонального вибору спазмолітика в практиці лікаря-педіатра» (Крючко Т.О.).

«Міждисциплінарний підхід до проблеми тонзилофарингітів у дітей» (Крючко Т.О.).

«Антилейкотриєнові препарати в лікувальних протоколах бронхіальної астми у дітей» (Крючко Т.О.).

«Пріоритети національного плану дій з припинення попереджувальних смертей новонароджених у рамках глобальної стратегії ООН «КОЖНА ЖІНКА, КОЖНА ДИТИНА» (Похилько В.І.).

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум