«Проблемні питання діагностики та захворювань шлунково-кишкового тракту»

   
 

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 

11 жовтня 2016 року на базі академії відбулась обласна науково-практична конференція «Проблемні питання діагностики та захворювань шлунково-кишкового тракту», організована ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», Департаментом охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації та Полтавським регіональним відділенням «Української гастроентерологічної Асоціації».

Відкрив роботу конференції проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти академії, голова Полтавського регіонального відділення Української гастроентерологічної Асоціації професор Скрипник І.М.

В роботі конференції прийняла участь директор ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», д.мед.н., проф. Фадєєнко Г.Д., яка виступила з доповіддю «Нове в діагностиці та лікуванні хворих з синдромом подразненого кишечника (СПК)». Професор Фадєєнко Г.Д. акцентувала увагу на сучасних діагностичних та лікувальних підходах хворих на СПК, навівши принципові відмінності положень Римських критеріїв IV (2016).

Досвід ведення хворих з СПК у своїй доповіді виклала к.мед.н., ас. кафедри сімейної медицини і терапії Кірьян О.А.

Професор Скрипник І.М. представив доповідь на тему «Функціональні розлади біліарного тракту: діагностичні критерії, тактика ведення хворих». В доповіді особлива увага приділена критеріям діагностики та лікування функціональних розладів жовчного міхура, сфінктера Одді та панкреатичного сфінктера.

Обласний позаштатний гастроентеролог, к.мед.н. Петренко В.П. акцентувала увагу на своєчасному створенні та впровадженні локальних протоколів з гастроентерології.

В роботі конференції взяли участь лікарі – гастроентерологи, терапевти, сімейні лікарі ЛПЗ Полтавської області, а також лікарі-курсанти та інтерни.

 

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум