круглий стіл з проблем абдомінального болю у дітей

   
 

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 

У місті Дніпропетровськ відбувся круглий стіл з проблем абдомінального болю у дітей, в якому прийняли участь головний позаштатний дитячий гастроентеролог МОЗ України, д.мед.н., професор Шадрін О.Г., завідувач кафедри факультетської педіатрії та медичної генетики ДЗ «Дніпропетровська медична академія», д.мед.н., професор Абатуров О.Є. та завідуюча кафедри педіатрії №2 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», д.мед.н., професор Крючко Т.О.

Тетяна Олександрівна Крючко виступила з доповіддю «Алгоритм диференційної діагностики і ведення дітей з абдомінальним болем в практиці лікаря першого контакту».

На круглому столі була присутня аудиторія лікарів-педіатрів, сімейних лікарів, дитячих гінекологів, лікарів-хірургів міста Дніпропетровськ. В процесі обговорення доповідей виникали питання і пропозиції, які знайдуть відображення в оновлених протоколах ведення дітей з абдомінальним болем.

 

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум