Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 

11-13 жовтня 2016 року в Українському Домі під егідою Міністерства охорони здоров'я, Національної академії медичних наук України, ГО «Асоціація педіатрів України», ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України» та Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України» відбувся ХIII Конгрес педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії».

Цього року в роботі з’їзду взяли участь понад 1000 фахівців, зокрема, з дитячої пульмонології, алергології, гастроентерології та нутриціології, ендокринної патології, неонатології, психосоматики, медичної психології та психотерапії з усієї України, Молдови,Узбекистану, Німеччини.

Конгрес відкрив Президент Асоціації педіатрів України, академік НАМН України, професор Ю.Г. Антипкін, який зазначив позицію Асоціації педіатрів щодо стану медичної галузі України та висловив подяку всім лікарям, які надають медичну допомогу дітям.

Протягом трьох робочих днів на 7 пленарних засіданнях, 8 симпозіумах, 1 майстер-класі та 2 лекціях було заслухано близько 90 провідних спеціалістів за різними напрямами педіатрії, в яких особливу увагу звертали на новітні технології діагностики, лікування та профілактики соціально-значимих захворювань дитячого віку, раціональну фармакотерапію в клінічній педіатрії, проблеми інфекційної патології дитячого віку та вакцинації.

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум