круглий стіл

   
 

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 

18 жовтня 2016 року в місті Полтава відбувся круглий стіл на тему «Дефіцит магнію в педіатричній практиці», в якому взяли участь головний педіатр МОЗ України, завідуюча кафедри дитячих і підліткових захворювань НМАПО ім. П.Л. Шупика, д.мед.н., професор Бекетова Г.В., завідувач кафедри факультетської педіатрії та медичної генетики ДЗ «Дніпропетровська медична академія», д.мед.н., професор Абатуров О.Є., завідуюча кафедри педіатрії №2 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», д.мед.н., професор Крючко Т.О.

Тетяна Олександрівна Крючко виступила з доповіддю «Вегетативні дисфункції у дітей: проблеми діагностики та лікування».

Тематика обговорюваної проблеми викликала інтерес у численної присутньої аудиторії, яка склала близько 80 лікарів – спеціалістів педіатричного, гінекологічного профілю, сімейних лікарів, та неонатологів міста Полтави та Полтавської області.

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум