«Інновації в дитячій гастроентерології та нутріціології в практиці дитячого та сімейного лікаря» 

   
 

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 

20-21 жовтня 2016 року в Харкові відбулася щорічна Міжрегіональна науково-практична конференція з міжнародною участю «Інновації в дитячій гастроентерології та нутріціології в практиці дитячого та сімейного лікаря», організаторами якої стали Харківська медична академія післядипломної освіти; Асоціація педіатрів-гастроентерологів та нутріціологів України; Асоціація педіатрів України; Харківська обласна асоціація педіатрів України; Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації.

В конференції взяли участь провідні спеціалісти в галузі педіатрії, гастроентерології, нуртіціології, сімейної медицини усіх Вищих державних медичних навчальних закладів України, а також гості з Білорусі та Лівану.

У рамках науково-практичної конференції, направленої на обмін досвідом і отримання медиками нових знань, Головний позаштатний дитячий гастроентеролог МОЗ України; голова Асоціацїї педіатрів-гастроентерологів та нутріціологів України, д.мед.н., проф. Шадрін О.Г. провів лекцію «майстер-клас» на тему «Особливості терапії поєднаних уражень шлунково-кишкового тракту у дітей».

Також учасники конференції взяли участь в сателітному симпозіумі з актуальних питань педіатрії, організованому Радою молодих учених ХМАПО.

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» представила зав.кафедри педіатрії №2 д.мед.н., проф. Крючко Т.О., яка виступила з двома доповідями:

1. «Оптимизация схем антибактериальной терапии у детей с неблагоприятным коморбидным фоном»;

2.«Диагностический алгоритм и особенности ведения детей раннего возраста с функциональными гастроинтестинальными расстройствами».

 

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум