Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 

12 жовтня 2016 року відбулось перше заняття студентського наукового товариства при кафедрі філософії і суспільних наук (наук. кер. к.н.держ.упр. Гладка Т.І.), на якому були присутні студенти першого та третього курсів стоматологічного факультету та окремі студенти медичного факультету.

Перше заняття було присвячене темі: «Науково-дослідна робота студентів: особливості виконання та оформлення її результатів». Під час заняття студенти були ознайомлені з вимогами до написання студентської наукової роботи, особливостями оформлення тез, статей, роботи з літературними джерелами. Також студентів було поінформовано про організацію та проведення студентської конференції в нашій академії та повідомлено план роботи наукової групи при кафедрі філософії і суспільних наук на 2016-2017 н.р.

На занятті виступив студент третього курсу медичного факультету, активний учасник студентської наукової групи при кафедрі філософії і суспільних наук минулих років Добринський Олександр, який поділився своїми враженнями та досвідом участі у комунікативних заходах.

Також під час заняття було обрано голову студентської наукової групи при кафедрі філософії і суспільних наук – студента 7 групи першого курсу стоматологічного факультету Аветікова Георгія.

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум