Збори трудового колективу

   
 

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 

5 квітня 2016 року у ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» відбулися збори трудового колективу, де заслухали звіт про проведену роботу щодо виконання умов колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом за 2015 рік, про що доповіли ректор академії професор Ждан В.М. та голова профкому доцент З.О. Борисова, підбили підсумки роботи за вказаний термін та окреслили перспективні завдання та напрямки роботи на майбутнє.

Аудиторія була заповнена вщент, на зборах були присутні представники від кафедр стоматологічного факультету, медичних факультетів №1 та №2, факультету підготовки іноземних студентів, факультету післядипломної освіти та адміністративно-господарської частини.

Засідання проходило під головуванням завідувача кафедри внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів з шкірними та венеричними хворобами професора Потяженка М.М.

Розпочалося засідання зі змістовного звіту голови профкому доцента З.О. Борисової про проведену роботу за 2015 рік. Звіт щодо виконання умов колективного договору між адміністрацією та профкомом академії містив у собі 8 розділів: 1. Трудова діяльність, нормування праці. 2. Трудові відносини, робочий час, відпочинок. 3. Фінансування. 4. Охорона праці та здоров’я, створення безпечних умов праці. 5. Медична допомога та оздоровлення. 6. Режим праці. 7. Соціальний захист. 8. Культурно-освітня та спортивно-оздоровча робота. Адміністрація та профком у повному обсязі виконали умови колективного договору по всіх розділах роботи за 2015 рік завдяки злагодженій співпраці та плідній повсякденній роботі всіх підрозділів академії спільно з профкомом.

Ректор академії професор Ждан В.М., зазначив, що робота профкомом виконується на достойному рівні. Адміністрація і профком постійно співпрацюють по всіх напрямках колективного договору. Пріоритетними завданнями для колективу академії є навчальний процес, наукові досягнення, лікувально-консультативна робота, адже досягнення в цих видах діяльності найкраще репрезентують нашу академію на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Виконання завдань не можливе без дотримання трудової дисципліни та правил охорони праці на кафедрах і підрозділах академії.

У зв’язку з 95-річчям академії було прийнято рішення протягом року провести заходи з метою популяризації та репрезентації академії на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях. З цією метою було створено організаційний комітет із забезпечення системної роботи протягом 2016 року, та підготовки і проведення заходів, присвячених 95-річчю академії, яку очолив ректор академії професор Ждан В.М.

В обговоренні доповіді виступили: проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти професор І.М. Скрипник, декан медичного факультету №2 професор В.І. Похилько, завідувач кафедри онкології та радіології з радіаційною медициною професор В.П. Баштан, завідувачка кафедри акушерства та гінекології №1 А.М. Громова., директор бібліотеки О.Б. Боровик, інженер по техніці безпеки С.А. Бєляєв.

В обговоренні наголосили на високому рівні диспансеризації серед співробітників академії в межах 98% всіх співробітників (довірений лікар обласної клінічної лікарні Світлична В.М. принципово проводила обстеження співробітників, включаючи лабораторні, рентгенологічні та клінічні обстеження), але, не зважаючи на це, співробітникам академії необхідно більш відповідально ставитися до свого власного здоров’я, адже проф.патології, виявлені на ранніх стадіях, піддаються повному виліковуванню. В академії для цього є всі необхідні умови. Для діагностики молочної залози можна звернутися на кафедру онкології та радіології з радіаційною медициною у понеділок з 10 до 12год. (відповідальний – доцент О.В. Корнєєв, тел.56-14-29). Для діагностики гінекологічних захворювань звертайтеся на кафедру акушерства та гінекології №1 у четвер з 13 до 15год. (відповідальна – Крутікова Е.І., тел.67-63-06).

Для збереження життя та здоров’я співробітників академії надзвичайно важливо вчасно проходити диспансерний огляд та дотримуватися правил техніки безпеки.

Були відмічені здобутки культурно-масової роботи співробітників академії, а саме: ансамбль народного танцю співробітників «Візерунки» (художній керівник – професор Похилько В.І.), в якому беруть участь випускники академії, а нині доценти багатьох кафедр, стали лауреатами VII Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв, що проходив в м. Одеса та отримали Диплом І-го ступеню

19 творчих колективів успішно звітувались у щорічному Обласному міжвузівському мистецькому фестивалі «Студентська весна – 2015», а 4 колективи, які мають звання «народний аматорський» («Юність», «Мальви», духовий оркестр та «Криниця») в цьому році підтвердили це звання.

Всі колективи відділу успішно виступили в обласному молодіжному проекті «Наша єдина студентська родина» з нагоди Міжнародного дня студента з презентацією свого ВУЗу «Ми – студенти сьогодення!».

Збори трудового колективу академії роботу по виконанню умов колективного договору визнали позитивною.

Також на конференції до колективного договору були внесені доповнення на 2016 – 2018 роки та одноголосно затверджено проект рішення конференції.

Звітна конференція (збори колективу) постановила:

1. Звіт про виконання умов колективного договору за 2015 рік між адміністрацією та профспілковим комітетом академії затвердити і роботу щодо його виконання визнати задовільною.

2. Звіт про роботу комісії із соціального страхування затвердити і роботу з його виконання визнати задовільною.

3. Внести зміни до колективного договору на 2016-2018 роки:

1. У «Розділі 1. Загальні положення та загальні обов’язки сторін» змінити п.п. 1.12 і внести його в такій редакції на 2016-2018 роки: «Працівники академії зобов'язуються дотримуватися трудової дисципліни, виконувати вимоги посадових інструкцій, «Правила внутрішнього трудового розпорядку академії» (додаток № 14), накази та розпорядження ректора, проректорів, виконувати положення «Антикорупційної програми заходів» (додаток №16)».

2. Внести Додаток №16 «Антикорупційна програма заходів на 2015-2018 роки».

3. Змінити Додаток № 5 відповідно «Положенням про преміювання, надання матеріальної допомоги та встановлення надбавок штатним працівникам академії» від 14.01.2016 року №15.

4. Внести у п.п. 2.24.: «Проводити атестацію працівників адміністративно-господарської частини не частіше ніж один раз на три роки, відповідно до ст. 11-14 ЗУ «Про професійний розвиток працівників»».

При профкомі нашої академії було створено комісію по роботі з молоддю ВДНЗУ «УМСА», яка співпрацює з органами студентського самоврядування (студентський парламент та студентські ради гуртожитків), студентським профкомом, деканатами з метою організації інформаційно-виховних, культурно-освітніх та спортивно-оздоровчих заходів для студентської молоді академії.

У склад комісії увійшли: Нечепаєва Л.В. – доц., зам. декана стом. ф-ту, Ющенко Ю.П. – доц., зам. декана мед ф-ту №1, Половик О.Ю. – доц., зам. декана ф-ту підготовки іноземних студентів, Дубровіна О.В. – доц. каф. дит. хірург. стомат. з пропед. хірург. стоматології, Табель І.С. – худ. керівник відділу культ.-освіт. діяльності, Щербина О.І. – голова студ. парламенту, Пікуль О.Ю. – голова студ. профкому. Представник профкому – заст. голови профкому академії, викладач кафедри медичної, біоорганічної та біологічної хімії – Микитенко А.О.

Завданням комісії є проведення інформаційно-виховних заходів з таких напрямків діяльності: громадянського, патріотичного, етично-національного, естетичного, морального виховання, збереження національно-культурних цінностей, формування високої культури майбутніх лікарів.

Наприкінці засідання Зінаїда Олексіївна подякувала адміністрації за розуміння та плідну роботу по виконанню умов колективного договору, трудовому колективу за сумлінну працю та активну участь в житті академії та членів профкому за відповідальне ставлення до своїх обов’язків.

Матеріал підготували
заступник голови профкому Микитенко А.О.,
редактор «Трибуни лікаря» Золотарьова Є.В.

Голова профкому доцент З.О. Борисова

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум