Засідання «Школи місцевого та студентського самоврядування «Лідер майбутнього»

   
 

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 

З метою виховання лідерських якостей майбутніх фахівців, формування гармонійного розвитку особистості, гуманістичного світогляду, ключових життєвих компетенцій, активної життєвої позиції; розвитку управлінського мислення, інтуїції, організаторської імпровізації, уміння робити вибір і брати на себе відповідальність; сформувати уміння та навички, необхідні в діяльності лідерів студентського та місцевого самоврядування, у м. Полтава вже сьомий рік поспіль діє молодіжний проект «Школа місцевого та студентського самоврядування «Лідер майбутнього».

26 квітня 2016 року у ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» відбулася лекція на тему: «Проектна діяльність як механізм самореалізації громадянського суспільства», яку репрезентував заступник голови профкому академії PhD Андрій Микитенко.

Молодіжний проект «Школа місцевого та студентського самоврядування «Лідер майбутнього» реалізується управлінням в справах сім’ї, молоді та спорту у тісній співпраці з вищими навчальними закладами міста, що є гарним прикладом взаємодії місцевої громади у реалізації соціального проекту. Організатори та учасники проекту висловлюють щиру вдячність ректору академії В.М. Ждану за підтримку у реалізації цього проекту.

Студентська молодь — майбутнє територіальної громади, країни, нації. Виховання відповідальних лідерів нової генерації — першочергове завдання з огляду на сучасні соціально-політичні та економічні трансформації українського соціуму. Тому знання про створення та реалізацію соціальних проектів є надзвичайно актуальною темою для молоді, яка сприяє розширенню можливостей організаційної діяльності органів студентського самоврядування та студентського профкому, формує навички створення соціальних проектів та усуспільнює знання з проектного менеджменту, time-менеджменту, team-білдингу, фондайзингу та управлінської діяльності.

Лекція викликала зацікавленість і жваву дискусію серед слухачів, студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації міста Полтави та активістів Студентського профкому академії, бажання створювати суспільно корисні проекти для місцевої громади. Раніше випускниками школи були створені такі соціальні проекти: «Врятуй життя ближнього», «Школа молодої сім’ї», «Майданс» та інші.

Сподіваємося, що розвиток лідерських якостей у студентів медиків сприятиме формуванню соціально активного, всебічно розвиненого молодого спеціаліста.

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум