130-та річниця заснування Полтавської обласної клінічної психіатричної лікарні ім. О.Ф. Мальцева. 

   
 

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 

З нагоди 95-річчя ВДНЗУ «УМСА» асистентом кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Гринь К.В. проведено навчально-виховний та історико-культурний захід для студентів 3-го курсу медичного факультету №1, присвячений 130-й річниці заснування Полтавської обласної клінічної психіатричної лікарні ім. О.Ф. Мальцева.

Історія заснування нерозривно пов’язана з ім’ям видатного вченого, невропатолога, психіатра, доктора медицини – Мальцева Олександра Філіксімовича.

Мальцев О.Ф. – доктор медичних наук (1902), у 1880 році закінчив Петербурзьку медико-хірургічну академію. У 1886 р. призначений головним лікарем Полтавської психіатричної лікарні. На цій посаді він перебував 40 років. У 1890 р. він організував Полтавську губернську колонію для психічно хворих (з безкоштовним лікуванням). Праці Мальцева присвячені організації психіатричної допомоги Полтавської губернії й питанням історії медицини. Олександр Філіксімович автор підручників з психіатрії та фармакології. Брав участь у роботі Полтавської вченої архівної комісії. Протягом 1886 – 1917 рр. видавав річні звіти лікарні. Помер у Полтаві в 1926 році.

Полтавська обласна клінічна психіатрична лікарня ім. О.Ф. Мальцева – одна з найстаріших лікувальних установ даного профілю. Лікарню було засновано у 1803 році. За свою 130-річну історію вона пройшла ряд важливих етапів свого розвитку.

Серед них слід виділити дореволюційний період (1802-1917 рр.), що був тісно пов'язаний з іменами видатних лікарів – Я.М. Матвєєва, В.О. Добржінського, Ф.П. Цитовича, П.І. Грязнова, І.Я. Платонова.

Особливо великий внесок у розвиток психіатричної допомоги цього етапу був здійснений першим директором лікарні О.Ф. Мальцевим, який займав цю посаду протягом 40 років (1886-1926 рр.). У 1895 році з його ініціативи Полтавське земство почало будівництво психіатричної колонії на околиці Полтави (зараз територія Полтавської обласної психіатричної лікарні). Незабаром колонія стала добре облаштованим, гарно оснащеним медичним закладом, на базі якого широко проводилося лікування працею. Цьому виду лікування психічно хворих О.Ф. Мальцев надавав особливе значення. Він говорив: «Хорошая лечебница должна быть лечебным средством для больных, а плохая – готовить хроников и неизлечимых, которые тогда будут переполнять хронические учреждения и ложиться громадной тяжестью на бюджет населения».

Завдяки зусиллям О.Ф. Мальцева й очолюваного ним колективу лікарів, до складу якого входили відомі психіатри А.І. Піснячевський, В.М. Гаккебуш, К.М. Гах, Л.А. Юнін, Н.В. Ложкін, Полтавська губернська земська психіатрична лікарня ввійшла до числа передових лікувальних закладів дореволюційної Росії.

Після революції почалася енергійна перебудова психіатричної служби на Полтавщині. На початку 30-х років ХХ сторіччя визначилися тенденції до якісної зміни та розширення методів терапевтичного впливу на психічно хворих. Це значною мірою було пов'язане з опублікованими в 1931 році постановами, направленими на перехід до активного лікування та реконструкції психіатричної служби.

У лікувальну практику впроваджувалися піротерапія, лікування психічно хворих переливанням крові. Участь хворих у трудових процесах стала носити, у першу чергу, лікувальний характер.

Воєнні роки посідають особливе місце в історії Полтавської обласної психіатричної лікарні. У перші роки Другої світової війни на її базі було створено госпіталь. Ряд співробітників лікарні брали безпосередню участь у бойових діях. Сорок осіб з їх числа загинули. Під час німецько-фашистської окупації (1941-1943р.р.) більшість корпусів лікарні було зруйновано або спалено. Відновила діяльність лікарні у вересні 1943 року, а її відбудова тривала до 1962 року.

Протягом 1981-1984 років споруджено новий комплекс лікарні. На честь співробітників лікарні–учасників війни на території закладу споруджено пам'ятник.

У 2000 році комісією МОЗ України психіатричній лікарні присвоєно вищу акредитаційну категорію, яку підтверджено через три роки. Нині в ній функціонують 19 лікувально-діагностичних відділень, з яких 9 – спеціалізовані. Відкриття на базі психіатричної лікарні кафедри психіатрії, наркології і медичної психології ВДНЗУ «УМСА», якою свого часу керували професори: д.м.н. А.І. Шульга, д.м.н. Г.Т. Сонник, а нині д.м.н. А.М. Скрипніков значно стимулювало і покращило науково-методичну роботу практикуючих лікарів. На основі зібраних у лікарні матеріалів підготовлена велика кількість магістерських робіт, кандидатських та докторських дисертацій.

У 2014 році на базі даного лікувального закладу розпочато допомогу учасникам АТО у загальнопсихіатричних відділеннях та у відділенні для інвалідів і ветеранів війни. На початку 2015 року створено Центр надання психологічної допомоги пацієнтам у кризових станах, який, окрім психологічної допомоги стаціонарним хворим, проводить прийом громадян, які не знаходяться на лікуванні у ПОКПЛ ім. О.Ф. Мальцева.

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум