«Rare Disease Day»

   
 

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 

Останній день лютого у високосному році — рідкісний день, що випадає лише раз на чотири роки. Тому невипадково його було обрано для відзначення Міжнародного дня рідкісних захворювань. По всьому світу цей особливий день ототожнюється з «особливими людьми». Міжнародні організації, що переймаються проблемами людей із рідкісними захворюваннями закликають: “Care for Rare” («Піклуйся про рідкісне»).

У світі поки що не існує лікування близько 7000 рідкісних хвороб, 75% з яких уражають пацієнтів дитячого віку. За затвердженими міжнародними нормативами, рідкісна хвороба — це узагальнена назва для вроджених чи набутих захворювань, частота яких не перевищує п'яь випадків на 10 тис. осіб. Рідкісні захворювання також називають «орфанними» (від англійського “orphan” – cирота). Уперше термін «орфанні хвороби» («хвороби-сироти») з’явився в США в 1983 році.

В Україні з 1 січня 2015 р. набув чинності перелік рідкісних (орфанних) захворювань, що призводять до скорочення тривалості життя хворих або їх інвалідизації та для яких існують визнані методи лікування, затверджений наказом МОЗ України від 27.10.2014 р. № 778. Цей Перелік містить 171 рідкісне захворювання із зазначенням кодів Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я.

29 лютого 2016 року кафедра іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією ВДНЗУ «УМСА» організувала й провела відкрите об’єднане засідання студентських наукових гуртків з латинської та англійської мови, присвячене Міжнародному дню рідкісних захворювань. У засіданні також узяли участь студенти ІІІ курсу Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, які здобувають фах за спеціальністю «Дошкільна освіта».

Вступну промову мала завідувачка кафедри Бєляєва Олена Миколаївна, яка наголосила на тому, що головна мета проведеного заходу — не тільки дізнатися про рідкісні синдроми та захворювання, але й привернути увага громадськості, майбутніх лікарів і вихователів ДНЗ, зокрема до проблем пацієнтів, а також до розвитку досліджень, необхідних для безпечної і дієвої підтримувальної терапії та лікування, показати, що, незважаючи на особливість таких пацієнтів, вони мають право на медичну допомогу, навчання, доступ до суспільного життя.

Зі змістовними доповідями про орфанні захворювання виступили студенти І та ІІ курсу: І. Бєляєв (І курс, 3 група, медичний факультет №1), Б. Білоусова (І курс, 6 група, стоматологічний факультет), А. Безкоровайна (І курс, 13 група, медичний факультет №1), Є. Скороход (І курс, 12 група, медичний факультет №1), А. Єлісєєва (І курс, 7 група, стоматологічний факультет), В. Прудиус (ІІ курс, 15 група, медичний факультет №1), В. Синенко (ІІ курс, 16 група, медичний факультет №1).

Матеріали доповідей були озвучені англійською та українською мовами. Студенти також мали змогу переглянути офіційні відео Дня рідкісних захворювань-2016 мовою оригіналу.

Старший викладач кафедри початкової і дошкільної освіти ПНПУ Бурсова С. С. подякувала за запрошення і відзначила важливість залучення майбутніх вихователів ДНЗ до подібного роду заходів, зваживши на те, що рідкісні захворювання вражають саме дітей, а студенти фаху «Дошкільна освіта» мають у навчальному плані дисципліну «Логопедія і дефектологія», тож інформація, яку вони отримали, є не просто корисною, а й складає невід’ємну частину професійної підготовки майбутніх фахівців.

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум