зустріч з ректором 

   
 

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

 

13 вересня відбулася зустріч ректора академії професора Ждана В.М. з органами студентського самоврядування та громадськими організаціями (актив студентського парламенту, профкому та студентських рад гуртожитків).

На зустрічі були присутні: проректор з науково-педагогічної роботи і гуманітарної освіти Похилько В.І., декан медичного факультету Рябушко М.М., декан підготовки іноземних студентів Буря Л.В, заступник декана стоматологічного факультету Амосова Л.І., заступник декана медичного факультету №2 Полторапавлов В.А., директор медичного коледжу Кундій Ж.П., директор студмістечка Мащенко Е.Г., юрисконсульт А.В. Мішина, а також студенти-активісти Студентського парламенту та Студентського профкому.

Нарада розпочалася зі вступного слова ректора ВДНЗУ «УМСА» професора Ждана Вячеслава Миколайовича, який звітував про нововведення та ремонтні роботи в академії, розглянув нагальні питання щодо навчального процесу студентів, заходів, спрямованих на подолання корупції, а також заходів проти паління та неналежного вигляду студентів у стінах академії.

Також професор Ждан В.М. дав вичерпні відповіді на анонімні запитання студентів, ґрунтовно відповів на усні запитання присутніх та закликав до співпраці і обміну думками по всіх напрямках діяльності.

Підсумувавши, потрібно сказати, що зустріч була вдалою та продуктивною, адже не залишилось жодного не розглянутого питання. Також варто зауважити, що ректор нашої alma mater завжди відкритий до діалогу зі студентами та з задоволенням допоможе у вирішенні будь-яких нагальних питань.

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум