Проект нормативних документів МОЗ України з метою проведення моніторингу громадської думки при вирішенні питань реформування медичної галузі
   

Міністерство охорони здоров'я України

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Інформаційний центр сімейної медицини
 

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

   
 

Проект регуляторного акту - наказ МОЗ України "Про затвердження Програми розвитку вищої медичної освіти до 2015 року" Докладніше...

 

Проведення електронних консультацій з громадськістю в Міністерстві охорони здоров'я України здійснюється шляхом публікації проектів нормативних документів на офіційному веб-сайті МОЗ України та урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада", відповідно до вимог наказу МОЗ України від 26.06.2009 р. № 469 "Про проведення електронних консультацій з громадськістю" Докладніше...

 

Проект постанови КМУ "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2014 р. № 215" Докладніше...

 

 Проект Рамкових вимог до екологічного менеджменту проекту "Охорона здоров'я на службі у людей" Докладніше...

 

 Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про внесення змін до Критеріїв акредитації закладів охорони здоров'я" Докладніше...

 

Наказ МОЗ України від 26.06.2009 № 469 Про проведення електронних консультацій з громадськістю Докладніше...

 

Проект наказу МОЗ України "Про удосконалення роботи дитячої фтизіатричної служби" Докладніше...

 

Проект наказу "Про внесення змін до Державних санітарних норм та правил "Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей" Докладніше...

 

Проект наказу "Про внесення змін до Державних санітарних норм та правил влаштування, утримання та організації режиму діяльності дитячих наметових містечок" Докладніше...

 

Проект наказу МОЗ України "Про затвердження Порядку ведення Реєстру осіб, відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг" Докладніше...

 

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про організацію проведення заходів у разі виявлення хворого (підозрілого) на хворобу, спричинену вірусом Ебола" Докладніше...

 

Проект спільного наказу МОЗ України та НАМН України "Про удосконалення системи надання профпатологічної допомоги працівникам певних категорій в Україні" Докладніше...

 

Проект Рамкових вимог до екологічного менеджменту проекту "Охорона здоров'я на службі у людей" Докладніше...

 

Проведення електронних консультацій з громадськістю в Міністерстві охорони здоров'я України здійснюється шляхом публікації проектів нормативних документів на офіційному веб-сайті МОЗ України та урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада", відповідно до вимог наказу МОЗ України від 26.06.2009 р. № 469 "Про проведення електронних консультацій з громадськістю"Докладніше...

 

Проект наказу МОЗ України "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 26.08.2005 № 426" (редакція 1)Докладніше...

 

Проект наказу МОЗ України "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 26.08.2005 № 426" (редакція 2)Докладніше...

 

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про внесення змін до Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики"Докладніше...

 

Проект КМУ "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"Докладніше...

 

Проект розпорядження КМУ "Про затвердження Національного плану заходів з імплементації та реалізації засад європейської політики "Здоров'я-2020: основ Європейської політики в підтримку дій держави і суспільства в інтересах здоров'я ..."Докладніше...

 

Проект наказу України "Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я"Докладніше...

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240"Докладніше...

 

 

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум