Інформація для абітуріїнтів і студентів щодо актуальних потреб медичної галузі у лікарях загальної практики - сімейних лікарях з метою формування позитивної мотивації у студентів з урахуванням клінічних особливостей фаху "Загальна практика - сімейна медицина".
   

Міністерство охорони здоров'я України

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Інформаційний центр сімейної медицини
 

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

   
 

Лист МОЗ України щодо подальшого працевлаштування вступників Докладніше...

 

Проблеми нормативного забезпечення розвитку інституту сімейної медицини та шляхи їх вирішення Докладніше...

 

Інформаційне повідомлення II з'їзд лікарів загальної (сімейної) практики України Докладніше...

Загальна практика-сімейна медицина - основа формування Національної системи охорони здоров'я Докладніше...

 

Умови та перспективи впровадження сімейної медицини в Україні Докладніше...

 

Pозширена виїзна Колегія МОЗ України „Досвід реформування первинної медико-санітарної допомоги на муніципальному рівні". Докладніше...

 

Моніторинг – як складова частина технології управління перебудовою первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини Докладніше...

 

Розвиток первинної медико-санітарної допомоги, у тому числі на засадах сімейної медицини Докладніше...

 

Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України "Про затвердження Загальнодержавної програми "Здоров'я - 2020: український вимір"Докладніше...

 

Загальна практика-сімейна медицина - основа формування національної системи охорони здоров'яДокладніше...

Інформація для абітурієнтів і студентів щодо актуальних потреб медичної галузі у лікарях загальної практики-сімейних лікарях з метою формування позитивної мотивації у студентів з урахуванням клінічних особливостей фаху «Загальна практика – сімейна медицина» Докладніше...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум