Інформування учасників освітнього процесу МОЗ України
   

Міністерство охорони здоров'я України

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки "Медицина" та "Фармація"


Український центр оцінювання якості освіти

Інформаційний центр сімейної медицини
 

Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця

 

Нацiональний фармацевтичний унiверситет

 

Буковинський державний медичний університет

 

Вiнницький національний медичний унiверситет iм. М.І.Пирогова

 

Днiпропетровська державна медична академiя

 

Донецький національний медичний унiверситет

 

Запорiзький державний медичний унiверситет

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 

Національна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

 

Кримський державний медичний унiверситет iм.С.І.Георгiєвського

 

Київський медичний університет УАНМ

 

Львiвський національний медичний унiверситет iм.Данила Галицького

 

Луганський державний медичний унiверситет

 

Одеський національний медичний унiверситет

 

Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я.Горбачевського
 

Харківський національний медичний університет

 

Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти

 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Полтавський університет економіки і торгівлі

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

   
 

Документи ВМ(Ф)НЗ України, визначені у частинах 3 та 4 статті 79 Закону України "Про вищу освіту". Докладніше...

 

Проект нормативних документів МОЗ України з метою проведення моніторингу громадської думки при вирішенні питань реформування медичної галузі. Докладніше...

 

Накази, листи, доручення МОЗ України та профільних установ зі сфери управління МОЗ України в галузі освіти і науки, починаючи з 01 вересня 2014 року. Докладніше...

 

Матеріали та резолюції науково-практичних конференцій та інших заходів, конгресів симпозіумів та науково-практичних конференцій, затвердженого МОЗ України та Національною академією наук України. Докладніше...

 

Повідомлення про наукову (науково-технічну) продукцію, розроблену ВМ(Ф) НЗ України, що включені до щорічного Переліку наукової (науково-технічної) продукції,призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сфері охорони здоров`я, погодженого НАМН та затвердженого МОЗ України. Докладніше...

 

Матеріали засідань робочої групи для розробки стратегічних напрямів реформування післядипломної медичної та фармацевтичної освіти, склад якої затверджений наказом МОЗ України від 21 жовтня 2013 року № 898. Докладніше...

 

Навчально-методичні, інформаційні та відеоматеріали з питання військової медицини та медицини надзвичайних станів.Докладніше...

 

Інформація для абітуріїнтів і студентів щодо актуальних потреб медичної галузі у лікарях загальної практики - сімейних лікарях з метою формування позитивної мотивації у студентів з урахуванням клінічних особливостей фаху "Загальна практика - сімейна медицина".Докладніше...

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум