Відділ з науково-педагогічної роботи
та організації навчально-наукового процесу

   

м. Полтава, вул. Шевченка, 23

1. Загальні завдання покладені на навчальний відділ
ВДНЗУ «Українська медична стоматологівчна академія»:

 • вивчення вітчизняного та світового досвіду вищої та вищої медичної (фармацевтичної) освіти, розробка рекомендацій щодо його впровадження та сприяння міжнародному визнанню;
 • участь у розробці перспективних планів розвитку академії;
 • створення узагальнених науково-методичних рекомендацій для оптимізації навчального процесу;
 • впровадження у навчально-виховний процес та навчально-методичну роботу новітніх інформаційних розробок;
 • координація діяльності структурних навчальних підрозділів академії навчально-методичного спрямування;
 • участь у створенні Комплексного календарного плану діяльності академії.
 • участь у роботі щодо поновлення та переведення студентів;
 • участь в організації та проведенні навчально-методичних конференцій.

2. Планування та організація навчального процесу:

 • складання графіка навчального процесу та контроль за його виконанням;
 • складання розкладу навчальних занять та усіх видів контролю за їх перебігом та якістю підготовки студентів;
 • розробка робочих навчальних планів за спеціальностями, контроль за їх реалізацією;
 • участь у розробці компонентів Державних стандартів освіти;
 • розрахунок проекту штатного розпису науково-педагогічних працівників та педагогічного навантаження на навчальний рік;
 • участь у плануванні фонду погодинної оплати викладачів, облік та контроль за звітністю з цього питання;
 • координація раціонального використання навчальних приміщень;
 • створення та реалізація планів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників академії, контроль за його виконанням.

3. Контроль ефективності та якості організації навчального процесу:

 • контроль розподілу та виконання педагогічного навантаження науково-педагогічними працівниками;
 • контроль виконання робочих навчальних планів, виконання кафедрами плану проведення навчально-методичних засідань, графіку взаємних відвідувань занять, читання відкритих лекцій і т.ін.;
 • контроль стану навчально-методичної та обліково-звітної документації на кафедрах та в деканатах факультетів;
 • оперативний контроль за виконанням структурними підрозділами академії наказів, розпоряджень та заходів, які стосуються навчального процесу.

4. Впровадження в діяльність навчальних підрозділів університету
нових підходів щодо організації навчально-виховного процесу:

 • участь в роботі щодо підготовки та складання ліцензованих інтегрованих іспитів Крок 1,2,3;
 • координація створення та впровадження кафедрами комплексних контрольних робіт з метою визначення рівня теоретичної та практичної підготовки студентів;
 • участь в організації та проведенні навчально-методичних нарад щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, підвищення професійної майстерності викладачів, запровадження нових навчальних та інформаційних технологій;
 • контроль за діяльністю опорних кафедр.

5. Запровадження сучасних вимог до документації, що супроводжує навчальний процес:

 • запровадження в навчальних підрозділах академії уніфікованих форм документів МОЗ України з підготовки фахівців, пов’язаних з впровадженням кредитно-модульної системи організації навчального процесу;
 • отримання, видача та реєстрація академічних довідок, дипломів та додатків до дипломів;
 • забезпечення деканатів та кафедр бланками відповідної навчальної документації.

6. Підготовка семестрових та щорічних статистичних звітів, складання семестрових, річних та оперативних довідок, пов’язанних з навчальною та навчально-методичною роботою.

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум