Науково-дослідний інститут генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики

   

36011, Україна, м. Полтава,
вул. Шевченка, 23, ВДНЗУ УМСА, лабораторний корпус, 1 поверх
Телефон: +38 (0532) 56-22-43
Е-mail:genimmunins@gmail.com

КОЛЕКТИВ НДІ ГІОРПФ


Колектив НДІ ГІОРПФ

Верхній ряд, зліва: О.В. Ізмайлова, Ю.С. Шостя, М.В. Микитюк, О.А. Шликова, Т.В.Мамонтова.

Нижній ряд, зліва: Н.П. Ломова, Л.В. Беркало, Л.Е. Весніна, В.І. Кішун, А.Ф. Баранова.


Весніна Людмила Едуардівна,

доктор медичних наук, професор, директор НДІ ГІОРПФ.

З відзнакою закінчила у 1991 році лікувальний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту. У 1991-1994 роках навчалась в аспірантурі на кафедрі нормальної фізіології.

У 1994 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Роль функціонального стану еритроцитів і його модуляція цитомедінами в реакціях перекисного окислення ліпідів і гемостазу (експериментальні дослідження)” за спеціальністю 14.03.03 - нормальна фізіологія у спеціалізованій вченій раді Національного медичного університету, м. Харків.

З 1994 по 1999 роки працювала на посаді асистента кафедри нормальної фізіології. З 1999 по 2009 роки – доцент кафедри.

У 2007 році захистила докторську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Інституту геронтології НАМН України, м. Київ на тему: „Фізіологічна регуляція функціонального стану мембран лімфоцитів периферійної крові пептидним комплексом нирок” за спеціальністю 14.03.03 - нормальна фізіологія.

З 2009 року працює на посаді професора кафедри фізіології (з 2010 року по теперішній час - за сумісництвом). З 2010 року – директор Науково-дослідного інституту генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики ВДНЗУ «УМСА». Вчене звання професора кафедри фізіології отримано у 2013 р. Член Вченої ради та Апробаційної ради №1 ВДНЗУ «УМСА».

У 2013 році пройшла курс спеціалізації за фахом «Організація та управління охороною здоров’я» на базі Харківської медичної академії післядипломної освіти.

Науковий керівник 2 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Має 275 наукових робіт, 15 деклараційних патентів на винаходи, 5 нововведень, 5 інформаційних листів. Співавтор 2 монографій. Приймає активну участь у роботі вітчизняних та міжнародних наукових форумів.

Весніна Л.Е. є членом товариства фізіологів України. Член редколегії наукових журналів «Проблеми екології та медицини», «Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії», ТЕКА (Archives of the Commission of Medical Sciences) (Польща).

Є відповідальним виконавцем науково-дослідних робіт НДІ ГІОРПФ, що фінансуються МОЗ України.


Шликова Оксана Анатоліївна

кандидат медичних наук, старший науковий співробітник

Закінчила лікувальний факультет Української медичної стоматологічної академії у 1998 році, інтернатуру зі спеціальності терапія у 1999 році.

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив пептидного комплексу тимуса - тималіну та природного пептидного комплексу нирок на процеси апоптозу лімфоцитів периферійної крові за фізіологічних умов та модуляції активності їх внутрішньоклітинних регуляторних систем» за спеціальністю 14.03.03 - нормальна фізіологія. Старший науковий співробітник зі спеціальності нормальна фізіологія з 2011 року.

Автор 153 наукових робіт, 14 деклараційних патентів на винаходи, 5 нововведень, 3 інформаційних листів. Співавтор 2 монографій.

Є членом Апробаційної ради №1 ВДНЗУ «УМСА». Член Європейської Академії Алергології та Клінічної Імунології, Українського товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації.

Стипендіат премії Кабінету міністрів України для молодих учених у 2000 році. Неодноразово отримувала гранти для участі у роботі міжнародних конгресів та шкіл молодих вчених.

Виконує обов’язки технічного секретаря журналу «Проблеми екології та медицини», що видається на базі НДІ ГІОРПФ.


Мамонтова Тетяна Василівна

кандидат біологічних наук, науковий співробітник.

Закінчила біологічний факультет Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка у 2000 році.

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію «Апоптоз мононуклеарів периферичної крові при атопічній бронхіальній астмі» за спеціальністю 03.00.09 – імунологія у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

Здобула звання спеціаліста за спеціальністю «Клінічна біохімія» при Харківській медичній академії післядипломної освіти (2002 р.) та «Лабораторна імунологія» при Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України (2009 р.).

Автор 86 наукових робіт, 17 деклараційних патентів на винаходи, 6 нововведень, 5 інформаційних листів.

Є членом Європейської Академії Алергології та Клінічної Імунології, Союзу імунологів та алергологів СНД, Українського товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації.

Переможець міжнародних та вітчизняних конкурсів молодих учених (2007-2010 р.). Отримувала гранти для участі у XXVIII Конгресі Європейської Академії Алергології та Клінічної Імунології для молодих учених (2009, Польща) та у роботі літньої школи Європейської Академії Алергології та Клінічної Імунології (2011, Англія).

Виконує обов’язки профорга НДІ ГІОРПФ.


Микитюк Марина Володимирівна

науковий співробітник


Закінчила природничий факультет Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка у 2005 році.

У 2005 р. захистила магістерську роботу на тему «Біологічні особливості рослин-алергенів м. Полтави та її околиць» за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія" у Полтавському державному педагогічному університеті.

Микитюк М.В. здобула звання спеціаліста за спеціальністю «Клінічна лабораторна діагностика» при Харківській медичній академії післядипломної освіти (2013 р.).

Автор 42 наукових робіт, 4 деклараційних патентів на винаходи, 2 нововведень. Неодноразово брала участь у роботі школи молодих вчених, конгресів та конференцій з клінічної імунології та алергології.

Виконує обов’язки відповідальної за наукову роботу НДІ ГІОРПФ.


Ізмайлова Ольга Віталіївна

молодший науковий співробітник

Закінчила лікувальний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова у 2001 році.

Працює над виконанням дисертаційної роботи за темою «Роль поліморфізму Toll-подібних рецепторів в імунопатогенезі поширених урогенітальних інфекцій» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.08 – імунологія та алергологія.

Автор 44 наукових робіт, 6 деклараційних патентів на винаходи, 2 інформаційних листів, 2 нововведень.


Гординська Інга Леонідівна

молодший науковий співробітник

Закінчила природничий факультет Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка у 2006 році.

Працює над виконанням дисертаційної роботи за темою «Дослідження механізмів секреції та особливостей локалізації пептидного комплексу кіркової речовини нирок за фізіологічних умов та при різних експериментальних станах» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини та тварин.

Здобула звання спеціаліста за спеціальністю «Клінічна лабораторна діагностика» при Полтавській обласній клінічній лікарні ім. М.В. Скліфосовського у 2004 році.

Автор 30 наукових робіт, 2 деклараційних патентів на винахід, інформаційного листа та нововведення. Відповідальна за базу реактивів НДІ ГІОРПФ.


Баранова Алла Федорівна

старший лаборант

Закінчила зооветеринарний факультет Зооветеринарного інституту у 1978 році. Має 15 наукових робіт, 2 патенти.


Беркало Любов Володимирівна

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник.

Закінчила Вітебський державний педагогічний університет ім. П. Машерова у 1980 р. Захистила кандидатську дисертацію «Вікові особливості взаємодії еритроцитів та лейкоцитів крові людини» за спеціальністю 03.00.13 - фізіологія людини і тварин в Інституті свинарства і агропромислового виробництва НААН в 1999 році. Автор 47 наукових робіт, 3 патентів, 2 нововведень, 2 інформаційних листів.


Кішун Віра Іванівна

лаборант

Закінчила Луцьке медичне училище за спеціальністю «фельдшер-лаборант» у 1974 році.


Ломова Ніна Петрівна

підсобний робітник


Шостя Юлія Сергіївна

підсобний робітник 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря ||