ВІДДІЛ НАУКОВОЇ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНОЇ РОБОТИ

   

36011, Україна, Полтава, вул.Шевченка, 23 Тел.: (05322) 52-77-45

Відділ наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи був створений відповідно до наказів МОЗ СРСР №№ 347, 348 від 8.04.1976 року (відділ наукової медичної інформації) з метою розвитку та вдосконалення галузевої системи наукової медичної інформації.

У перші роки існування відділом наукової медичної інформації на громадських засадах керували доценти Русяєв В.Ф. та Рибалов О.В. Організатором служби наукової медичної інформації була Пилипенко Н.Ю., яка займала посаду завідувачки відділу з 1976 до 1983 рік. З 1983 року на посаду завідувачки відділу наукової медичної інформації була переведена співробітниця цього ж відділу Малич В.О.- фахівець з наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи. Патентна служба інституту, як структурна одиниця, функціонувала на громадських засадах до кінця 1984 року під керівництвом патентознавця доцента кафедри анатомії людини Волобуєва М.А., а з 1985 по 1987 рік - під керівництвом професора Норейка Б.В. Головою інститутської ради винахідників та раціоналізаторів у цей час був доцент кафедри фтизіатрії Ярешко А.Г. 3 13.11.1987 року, на підставі наказу МОЗ УРСР № 60 від 14.02.1986 р. "Про подальше удосконалення та активізацію винахідницької, раціоналізаторської і патентно-ліцензійної роботи" і на доповнення наказів по інституту № 1-Н від 23.01.1986 року, № 47 від 29.02 1987 року, № 249 від 29.10.1987 року, наказом по ПМСІ № 90 від 13.11.1987 року відділ наукової медичної інформації був реорганізований у два відділи: відділ патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи - зав. відділу Малич В.О. та відділ наукової медичної інформації - зав. відділу Кукуленко О.Г. З 1.01. 1990 року на підставі наказу № 98 від 15.11.1989 року відбулося злиття вищеназваних відділів в один патентно-інформаційний відділ під керівництвом Малич В.О. Подальшими керівниками відділу були: Гордієнко В. Ф., Шейко П. А. Під керівництвом майже усіх завідуючих підрозділом протягом багатьох років підтримувала стимулювання інтелектуальної творчості та впровадження розробок провідний інженер наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи Піловіцька Любов Петрівна. Надалі, і до 2017 року включно відділом успішно керував провідний інженер, к.мед.н., доцент Шиян Є.Г.

Склад відділу


Лічман Діана Володимирівна

фахівець І категорії з патентно-ліцензійної роботи, основ інформатики та комп'ютерної техніки.Капустян Світлана Володимирівна

фахівець з наукової медичної інформації, основ інформатики та комп'ютерної техніки.


Нех Оксана Іллівна

фахівець з наукової медичної інформації, основ інформатики та комп'ютерної техніки.


Відділ здійснює патентно-ліцензійну діяльність установи та сприяє високоефективній науково-дослідній (дослідно-конструкторській), інноваційній роботі та одержанню конкурентноспроможної наукової продукції, формує науково-інформаційні ресурси та організовує їх ефективне використання в процесі патентно-інформаційного супроводження науково-дослідних робіт на всіх етапах їх вико¬нання. Проводить організаційно-методичну роботу, пов'язану з використанням науково-інформаційних, науково-технічних ресурсів, засобів наукової комунікації, реалізації інноваційних заходів, опануванням нових наукових технологій та підви¬щенням науково-інформаційної компетентності спеціалістів установи.

Відділ забезпечує виявлення об'єктів промислової власності, що підлягають і охороні, надає рекомендації щодо доцільності патентування об'єктів промислової власності, надає допомогу у підготовці матеріалів на одержання охоронних документів на об'єкти промислової власності, що створені в академії, веде поточне діловодство з об'єктів промислової власності. Разом з науковими колективами академії бере участь у підготовці узагальненої щорічної доповіді академії про найважливіші вітчизняні та зарубіжні досягнення в медицині та охороні здоров'я. Сприяє здійсненню пошуку та розповсюдженню нововведень, готує узагаль¬нені матеріали для формування галузевого реєстру нововведень МОЗ України на основі результатів пошукової роботи академії, надає пропозиції.

Діяльність патентно-інформаційного відділу сприяє реалізації державної політики з питань інтелектуальної власності в академії як складової частини її науково-медичної та інноваційної стратегії, створенню інформаційного середовища академії, що оптимально відповідає завданням науково-дослідних робіт, виконанню поточних і перспективних планів. Свою роботу відділ здійснює в діловому контакті з іншими службами академії.

Протягом існування відділу, за сприяння його співробітників, вченими УМСА були створені способи діагностики, лікування, профілактики, засоби та пристрої які були захищені охоронними документами як в державі так і за її межами, неодноразово демонструвалися на виставках різних рівнів, і були нагороджені відзнаками.

Налагоджено серійне виробництво препарату "Цидіпол" в Україні (засіб для індивідуальної профілактики венеричних захворювань та урогенітального трихомоніазу), розроблений проф, Кравченко В.Г., запатентований у державі і за кордоном (патент США) срібна медаль ВДНГ СРСР.

В останні роки вчені академії (Скрипніков М.С., Проніна О.М., Костенко В.0. та ін.) спільно з КП "Полтавський м'ясокомбінат" розробили способи отримання резорбтивного шовного матеріалу, що розсмоктується, на які одержані 10 патентів України та виготовлений перший український шовний матеріал кетгут стерильний (біофіл), який неодноразово був представлений на виставках різних рівнів. Ведеться експериментальне та клінічне обгрунтування застосування нових шовних матеріалів у різних галузях хірургії.

На базі ЦНДЛ УМСА (керівник і автор Кайдашев І. П..) у співавторстві з Катрушевим 0.В.» Цебржинським О. В. та ін. створена низка нових високоефективних лікарських біопрепаратів тваринного походження з направленою дією: вермілат, нефролат, панкреолат» які запатентовані в Україні і неодноразово демонстру¬валися на виставках різних рівнів та впроваджені у виробництво у м. Харкові фірмою "Біолек", Ведуться переговори щодо продажу ліцензії.

Науковці УМСА (Бобирьова Л. Є., Бобирьов В. М., Шепітько В. І. та ін.) спі¬льно з працівниками Інституту проблем кріобіології та кріомедицини HAH України розробили нові способи ембріонально-трансплантаційного лікування цукрового діабету та радіаційно-обумовленої патології щитовидної залози, які запатентовані в Україні і впроваджуються у клінічну практику охорони здоров’я. На базі УМСА, у співробітництві з фірмою "ТАЇС," доцент Балакін О. K. розробив протишоковий костюм "Еней"а призначений для екстреного використання з метою запобігання гіповолемічному шоку у потерпілих з травмами опорно-рухового апарату, хребта і ушкодаеннямн органів черевної порожнини, який запатентований в Україні. Виготовлена дослідна партія протишокових костюмів, які неодноразово демонструвалися на виставках різних рівнів та за рекомендацією МОЗ України та МНС були використані в Туреччині під час землетрусу.

Також відділ випустив «Дайджест інтелектуальної творчості» стоматологічного спрямування, та електронний вигляд даного збірника в якому представлені основні результати інтелектуальної творчості наукових працівників Української медичної стоматологічної академії, які відносяться та можуть бути використані в стоматології. У березні 2012 року відділ провів Всеукраїнську науково-методичну конференцію - «Інноваційні технології. Проблеми та їх вирішення» з метою впровадження інноваційних розробок, створення центру трансферу технологій в медицині.

В період з 2013 по 2017 роки відділ активно займався оформленням заявок та сприяв виданню патентів на корисну модель, у зв'язку з чим було отримано 331 патент, найбільша кількість яких припадає саме на 2017 рік (одержано 85 патентів); також у період за 5 років одержано: 76 свідоцтв про захист права на науковий твір, підготовлено 63 нововведень, 117 інформаційних листів; розглянуто та затверджено 26 раціоналізаторських пропозицій; заіндексовано 2102 тем за УДК.

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум