ВІДДІЛ НАУКОВОЇ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНОЇ РОБОТИ

   

36011, Україна, Полтава, вул.Шевченка, 23 Тел.: (05322) 2-77-45

Відділ наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи був створений відповідно до наказів МОЗ СРСР №№ 347, 348 від 8.04.1976 року (відділ наукової медичної інформації) з метою розвитку та вдосконалення галузевої системи наукової медичної інформації.

У перші роки існування відділом наукової медичної інформації на громадських засадах керували доценти Русяєв В.Ф. та Рибалов О.В. Організатором служби наукової медичної інформації була Пилипенко Н.Ю., яка займала посаду завідувачки відділу з 1976 до 1983 рік. З 1983 року на посаду завідувачки відділу наукової медичної інформації була переведена співробітниця цього ж відділу Малич В.О.- фахівець з наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи. Патентна служба інституту, як структурна одиниця, функціонувала на громадських засадах до кінця 1984 року під керівництвом патентознавця доцента кафедри анатомії людини Волобуєва М.А., а з 1985 по 1987 рік - під керівництвом професора Норейка Б.В. Головою інститутської ради винахідників та раціоналізаторів у цей час був доцент кафедри фтизіатрії Ярешко А.Г. 3 13.11.1987 року, на підставі наказу МОЗ УРСР № 60 від 14.02.1986 р. "Про подальше удосконалення та активізацію винахідницької, раціоналізаторської і патентно-ліцензійної роботи" і на доповнення наказів по інституту № 1-Н від 23.01.1986 року, № 47 від 29.02 1987 року, № 249 від 29.10.1987 року, наказом по ПМСІ № 90 від 13.11.1987 року відділ наукової медичної інформації був реорганізований у два відділи: відділ патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи - зав. відділу Малич В.О. та відділ наукової медичної інформації - зав. відділу Кукуленко О.Г. З 1.01. 1990 року на підставі наказу № 98 від 15.11.1989 року відбулося злиття вищеназваних відділів в один патентно-інформаційний відділ під керівництвом Малич В.О. Подальшими керівниками відділу були: Гордієнко В. Ф., Шейко П. А. Під керівництвом майже усіх завідуючих підрозділом на протязі багатьох років підтримувала стимулювання інтелектуальної творчості та впровадження розробок провідний інженер наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи Піловіцька Любов Петрівна.

Склад відділу


Шиян Євгеній Григорович

провідний спеціаліст патентознавства та інформаційної роботи,
кандидат медичних наук, доцент. Керівник відділу.Лічман Діана Володимирівна

фахівець з патентно-ліцензійної роботи, основ інформатики та комп'ютерної техніки.


Капустян Світлана Володимирівна

фахівець з наукової медичної інформації, основ інформатики та комп'ютерної техніки.


Богдан Тетяна Сергіївна

фахівець з наукової медичної інформації, основ інформатики та комп'ютерної техніки.


Відділ здійснює патентно-ліцензійну діяльність установи та сприяє високоефективній науково-дослідній (дослідно-конструкторській), інноваційній роботі та одержанню конкурентноспроможної наукової продукції, формує науково-інформаційні ресурси та організовує їх ефективне використання в процесі патентно-інформаційного супроводження науково-дослідних робіт на всіх етапах їх вико¬нання. Проводить організаційно-методичну роботу, пов'язану з використанням науково-інформаційних, науково-технічних ресурсів, засобів наукової комунікації, реалізації інноваційних заходів, опануванням нових наукових технологій та підви¬щенням науково-інформаційної компетентності спеціалістів установи.

Відділ забезпечує виявлення об'єктів промислової власності, що підлягають і охороні, надає рекомендації щодо доцільності патентування об'єктів промислової власності, надає допомогу у підготовці матеріалів на одержання охоронних документів на об'єкти промислової власності, що створені в академії, веде поточне діловодство з об'єктів промислової власності. Разом з науковими колективами академії бере участь у підготовці узагальненої щорічної доповіді академії про найважливіші вітчизняні та зарубіжні досягнення в медицині та охороні здоров'я. Сприяє здійсненню пошуку та розповсюдженню нововведень, готує узагаль¬нені матеріали для формування галузевого реєстру нововведень МОЗ України на основі результатів пошукової роботи академії, надає пропозиції.

Діяльність патентно-інформаційного відділу сприяє реалізації державної політики з питань інтелектуальної власності в академії як складової частини її нау¬ково-медичної та інноваційної стратегії, створенню інформаційного середовища академії, що оптимально відповідає завданням науково-дослідних робіт, виконан¬ню поточних і перспективних планів. Свою роботу відділ здійснює в діловому контакті з іншими службами академії.

Протягом існування відділу, за сприяння його співробітників, вченими УМСА були створені способи діагностики, лікування, профілактики, засоби та пристрої які були захищені охоронними документами як в державі так і за її межами, неодноразово демонструвалися на виставках різних рівнів, і були нагороджені відзнаками.

Налагоджено серійне виробництво препарату "Цидіпол" в Україні (засіб для індивідуальної профілактики венеричних захворювань та урогенітального трихомоніазу), розроблений проф, Кравченко В.Г., запатентований у державі і за кордоном (патент США) срібна медаль ВДНГ СРСР.

В останні роки вчені академії (Скрипніков М.С., Проніна О.М., Костенко В.0. та ін.) спільно з КП "Полтавський м'ясокомбінат" розробили способи отримання резорбтивного шовного матеріалу, що розсмоктується, на які одержані 10 патентів України та виготовлений перший український шовний матеріал кет¬гут стерильний (біофіл), який неодноразово був представлений на виставках різних рівнів. Ведеться експериментальне та клінічне обгрунтування застосування нових шовних матеріалів у різних галузях хірургії.

На базі ЦНДЛ УМСА (керівник і автор Кайдашев І. П..) у співавторстві з Катрушевим 0.В.» Цебржинським О. В. та ін. створена низка нових високоефектив¬них лікарських біопрепаратів тваринного походження з направленою дією: вермілат, нефролат, панкреолат» які запатентовані в Україні і неодноразово демонстру¬валися на виставках різних рівнів та впроваджені у виробництво у м. Харкові фір¬мою "Біолек", Ведуться переговори щодо продажу ліцензії.

Науковці УМСА (Бобирьова Л. Є., Бобирьов В. М., Шепітько В. І. та ін.) спі¬льно з працівниками Інституту проблем кріобіології та кріомедицини HAH Украї¬ни розробили нові способи ембріонально-трансплантаційного лікування цукрово¬го діабету та радіаційно-обумовленої патології щитовидної залози, які запатенто¬вані в Україні і впроваджуються у клінічну практику охорони здоров’я. На базі УМСА, у співробітництві з фірмою "ТАЇС," доцент Балакін О. K. розробив протишоковий костюм "Еней"а призначений для екстреного використан¬ня з метою запобігання гіповолемічному шоку у потерпілих з травмами опорно-рухового апарату, хребта і ушкодаеннямн органів черевної порожнини, який за¬патентований в Україні. Виготовлена дослідна партія протишокових костюмів, які неодноразово демонструвалися на виставках різних рівнів та за рекомендацією МОЗ України та МНС були використані в Туреччині під час землетрусу.

За період з 2012 по 2014 роки співробітниками відділу було оформлено 214 заявок на винаходи, отримано 210 позитивних рішень та 219 патентів; одержано 19 свідоцтв про захист права на науковий твір, підготовлено 63 нововведень, 56 шт. інформаційних листів; виконано та складено 83 звітів про патентно-інформаційні дослідження; розглянуто та затверджено 9 раціоналізаторських пропозицій; заіндексовано 2102 тем за УДК.

Також відділ випустив «Дайджест інтелектуальної творчості» стоматологічного спрямування, та електронний вигляд даного збірника в якому представлені основні результати інтелектуальної творчості наукових працівників Української медичної стоматологічної академії, які відносяться та можуть бути використані в стоматології. У березні 2012 року відділ провів Всеукраїнську науково-методичну конференцію - «Інноваційні технології. Проблеми та їх вирішення» з метою впровадження інноваційних розробок, створення центру трансферу технологій в медицині.

 

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум