ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ (КУРСИ) ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ДО ВСТУПУ У ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

   

м. Полтава, вул.. Шевченка, 23, каб.10 адміністративного корпусу Тел.: (05322) 2-90-05

Навчальний процес


Навчання здійснюється відповідно до чинних нормативних актів і рекомендацій Міністерства освіти і науки України, типових навчальних планів та програм, затверджених Міністерством освіти і науки України. На відділенні слухачі вивчають українську мову, українську літературу, біологію, хімію та математику.

Навчання здійснюється українською мовою.

ТНавчальний процес здійснюється за робочим графіком та розкладом занять.

Підготовчі курси організовуються за вечірньою та заочною формами навчання з такими термінами:

  • 8-місячні заочні курси з 15 вересня по 30 квітня;
  • 8-місячні вечірні курси з 1 жовтня по 10 червня;
  • 6-місячні вечірні курси з 1 грудня по 10 червня;

В кінці навчання на підготовчих курсах проводяться підсумкові контрольні роботи (випускні) у формі тестів, які аналізують знання слухачів, отримані в процесі навчання і дозволяють слухачам максимально наблизитись до завдань ЗНО. За результатами контрольних робіт слухачам видаються довідки з отриманими оцінками. Слухачам підготовчого відділення не надається місце у гуртожитку на час навчання на підготовчому відділенні.Зовнішнє незалежне оцінювання – це важливе і досить складне випробування для майбутнього студента, зріз знань, підсумки якого є вирішальним чинником для кампанії вступу до закладу вищої освіти. Це початок нового етапу в житті молодого покоління, і дуже важливо, щоб він був успішним!
Рівнозначними складовими навчального навантаження є не тільки засвоєння нового матеріалу, а й систематизація знань, отриманих протягом усього навчального процесу. Наскільки різнобічним буде передача освітньої інформації викладачем, наскільки великим буде бажання аудиторії до вивчення нового, настільки вдалим, доцільним і корисним виявиться підсумок навчання.
Закінчення школи зобов'язує більшість із нас обирати майбутню професію, тому необхідним є продовження навчання у закладі вищої освіти. І будь-який  заклад вищої освіти намагається підготувати професіоналів певної галузі.
УМСА не є виключенням. Уже 18 років у його структурі існує підготовче відділення, що є першою сходинкою до професійного зростання.
Ми пропонуємо підготовчі курси до зовнішнього незалежного оцінювання для учнів 11-х класів і випускників минулих років. Основу програм становлять вимоги Українського центру оцінювання якості освіти щодо тестів. Ми співпрацюємо з найкращими викладачами  шкіл. Під час підготовчих курсів слухачі складають тестування з предметів, які вони вивчають. А після закінчення навчання проводиться випускне тестування. За його результатами слухачам підготовчих курсів видаються довідки про закінчення курсів.
Підготовчі курси – це не лише додаткова можливість здобути знання та систематизувати їх задля впевненості у своїх можливостях, а й психологічна адаптація до закладу вищої освіти. Крім того, це різноманітні заходи, семінари, лекції, що допомагають зробити майбутньому професіоналу вірний вибір професійного спрямування.

Курси «Математика. Біологія. Хімія. Українська мова та література»
Підготовка до ЗНО покликана закріпити знання з базового шкільного курсу математики, біології, хімії, української мови та літератури.
 Завдяки послідовному викладанню тем, слухачі зможуть  підготуватися до успішного складання ЗНО та ДПА.
 Особливо корисним вони будуть випускникам 11-х, 9-х класів, випускникам минулих років та мешканцям тимчасово окупованої території Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей.
Матеріали побудовані відповідно до державної програми ЗНО.


Формування груп стаціонарної форми навчання здійснюється за надходженням заяв у 2 етапи: 8 місяців (з жовтня по червень); 6 місяців (з грудень  по червень), 5 місяців на базі 9 класів (з лютого по червень)
Проведенню занять з підготовки до ЗНО передує контрольне тестування.
Заняття проводяться щоденно з 16:00 до 19:15 по дві пари. Наприкінці вивчення кожної теми визначається рівень успішності слухачів за допомогою опрацювання тестових завдань різної форми.
До роботи на підготовчих курсах до ЗНО залучені висококваліфіковані досвідчені викладачі.
 Слухачі курсів, які мають бажання і можливості (комп'ютер із доступом до Інтернет) здійснювати підготовку до ЗНО за заочною формою, самостійно опановують навчальний матеріал і регулярно проводять перевірку рівня його засвоєння, отримують консультації викладачів електронною поштою та щомісяця на консультаціях
Вступники курсів підготовки до ЗНО подають заяву, до якої додається:

  • ІD-паспорт
  • паспорт та індифікаційний код платника податків(одного з батьків);
  • 2 фотокартки 3х4 см.
  • квитанцію про сплату за курси

Випускникам курсів підготовки до ЗНО видаються посвідчення з оцінками поточного контролю знань. Ті, хто успішно виконують навчальний план, забезпечуються максимальним сприянням у вступі до академії.
Вступники курсів підготовки до ЗНО мають можливість визначити свій інтелектуальний потенціал і професійні схильності за допомогою спеціальних психологічних тестів, а також пройти незалежне тестування із загальноосвітніх дисциплін для визначення рівня знань.

Відділення курсів підготовки до ЗНО та вступу до УМСА знаходиться у м. Полтава за адресою: вул. Шевченка,23, адміністративний корпус,  каб. 107.


Підготовчі курси медичної академії  здійснюють свою діяльність згідно з рішенням Акредитаційної комісії від 03 червня 2014 р. (Протокол № 109).

Підготовчі курси медичної академії допомагають вступникам підготуватись до зовнішнього незалежного тестування.

Завдання курсів - наблизити рівень знань слухачів підготовчих курсів до рівня, необхідного для навчання в медичній академії, допомогти молоді у виборі професії, поглибити знання, необхідні для вступу до медичної академії. Високі вимоги до вступників в медичні вузи обумовили необхідність створення програм з поглибленим вивченням предметів: біології, хімії, української мови та літератури.

Поетапне засвоєння окремих тем дозволяє слухачам підготовчих курсів систематизувати матеріал, стимулює самостійність, розвиває здатність аналізувати і мислити. 

Організація навчального процесу завжди будувалась за принципом найбільш зручної форми навчання для учнів.. Заняття проводять висококваліфіковані викладачі, які мають великий досвід роботи з вступниками.

Навчальні плани і програми дисциплін відпрацьовані спільно із завідувачами кафедр, при проведенні занять використовуються таблиці, навчальні відеофільми. Для поглибленого вивчення використовується література з валеології та медичної екології, проводяться екскурсії на кафедри та анатомічного музею академії.

Численні наочні посібники: схеми, таблиці, малюнки, відеоматеріали допомагають зрозуміти різні явища, процеси, закріплювати матеріал, тренувати пам’ять.

Перевірка знань з предметів поводиться шляхом усного опитування, тренувальних та контрольних тестувань, написання диктантів, рішення задач з біології , хімії та математики.

Завдяки активній формі навчання підготовчі курси забезпечують якісну підготовку вступників до незалежного зовнішнього тестування.

Слухачі підготовчих курсів своєчасно отримують інформацію про всі навчальні та масові заходи для абітурієнтів, зміни і доповнення до вступної компанії згідно з правилами прийому.

На курсах є такі форми занять: вечірня та заочна.

Вивчаються такі дисципліни: біологіяхіміяукраїнська мова та література, математика.

  

(C) 2008 Інформаційно-аналітичний центр ВДНЗУ УМСА

Головна || Новини || Історія || Ректорат || Факультети || Кафедри || Навчальний процес || Підрозділи || Журнали || Бібліотека || Студенти || Абітурієнтам || Конференції || Трибуна лікаря || Форум