"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

Спеціалізовані ради академії

36011, Україна, Полтава, вул.Шевченка, 23


Кандидатські дисертації, що подаються до захисту:

Старший лаборант кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією Української медичної стоматологічної академії МОЗ України.

Захист відбудеться 28 травня 2019 року об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 44.601.01 при Українській медичній стоматологічній академії МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

ТЕМА: «УДОСКОНАЛЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ОРТОПЕДИЧНОГО ЛІКУВАННЯ У ПАЦІЄНТІВ З ВИВИХАМИ ДИСКІВ СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБА».

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

Асистент кафедри ортопедичної стоматології Харківського національного медичного університету МОЗ України.

Захист відбудеться 22 січня 2019 року об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Українській медичній стоматологічній академії МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

ТЕМА: «ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ С-СИЛІКОНОВИХ ВІДБИТКОВИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ НЕЗНІМНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ».

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

Асистент кафедри пропедевтики терапевтичної стоматології Української медичної стоматологічної академії МОЗ України, м. Полтава.

Захист відбудеться 27 листопада 2018 року об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Українській медичній стоматологічній академії МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

ТЕМА: «ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ПЛОМБУВАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД МОРФОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ І СКЛАДУ РОТОВОЇ РІДИНИ».

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

Старший викладач кафедри щелепно-лицевої хірургії та стоматології Української військово-медичної академії МО України, м. Київ.

Захист відбудеться 27 листопада 2018 року об 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Українській медичній стоматологічній академії МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

ТЕМА: «КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІМПЛАНТАЦІЙНОГО ЛІКУВАННЯ ВТОРИННОЇ АДЕНТІЇ У ХВОРИХ СТАРЕЧОГО ВІКУ».

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

Лікар-стоматолог ортодонт Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Русанівка» Дніпровського району м. Києва».

Захист відбудеться 2 жовтня 2018 року об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тема: «ОПТИМІЗАЦІЯ ТАКТИКИ ОРТОДОНТИЧНОЇ РЕТЕНЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ЗНЯТТЯ БРЕКЕТ-СИСТЕМИ».

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

Аспірант кафедри терапевтичної стоматології Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, м. Полтава.

Захист відбудеться 2 жовтня 2018 року об 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тема: «ПАРОДОНТОЛОГІЧНА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ЖІНОК ІЗ БАКТЕРІАЛЬНИМ ВАГІНОЗОМ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ЇХ ЛІКУВАННЯ».

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

Завідувачка відділення стоматології дитячого віку Державної установи «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України».

Захист відбудеться 28 листопада 2017 року об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тема: «ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТА У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ТА ПЕРЕДКЛІМАКТЕРИЧНОГО ВІКУ НА ТЛІ ГІПО- ТА ГІПЕРЕСТРОГЕНІЇ».

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3

Аспірант кафедри дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, м. Полтава.

Захист відбудеться 28 листопада 2017 року об 14:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тема: «ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ КАРІЄСУ ТИМЧАСОВИХ ЗУБІВ У ДІТЕЙ З ГІПЕРТРОФІЄЮ АДЕНОЇДІВ».

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

Асистент кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, м.Полтава.

Дата та місце захисту

31 жовтня 2017 року об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тема:«РОЗЛАДИ МОТОРИКИ ЯЗИКА ОКЛЮЗІЙНОГО ТА НЕВРОЛОГІЧНОГО ГЕНЕЗУ ТА ЇХ СТОМАТОЛОГІЧНЕ ОРТОПЕДИЧНЕ ЛІКУВАННЯ».

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

Асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ.

Дата та місце захисту

31 жовтня 2017 року об 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тема:«ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВЕЛОПЛАСТИКИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД МЕТОДИКИ ОПЕРАЦІЇ ТА СТАНУ М'ЯЗІВ М'ЯКОГО ПІДНЕБІННЯ».

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

Аспірант кафедри ортодонтії Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, м.Полтава.

Дата та місце захисту

30 травня 2017 року об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тема: «КЛІНІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ОРТОДОНТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМ ФОРМУВАННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ».

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

Лікар-стоматолог ТОВ «Кебот Нью», м. Київ. Робота виконана на кафедрі стоматології Інституту стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України.

Дата та місце захисту

28 квітня 2017 року об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тема: «КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МАТЕРІАЛУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ БЕЗМЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ НЕЗНІМНИХ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ».

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

Аспірант кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії Приватного вищого навчального закладу «Київський медичний університет УАНМ» МОН України.

Дата та місце захисту

28 квітня 2017 року об 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тема: «ПІДГОТОВКА КОРЕНІВ ЗУБІВ ДО ОРТОПЕДИЧНОГО ЛІКУВАННЯ З УРАХУВАННЯМ ОБРАНОЇ КОНСТРУКЦІЇ».

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

Аспірант кафедри післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України.

Дата та місце захисту

Захист відбудеться 13 грудня 2016 року об 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тема: «КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНИЙ СТАН СМАКОВИХ РЕЦЕПТОРІВ У ПЕРІОД АДАПТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ ДО ЗНІМНИХ ПЛАСТИНКОВИХ ПРОТЕЗІВ».

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

Аспірант кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України.

Дата та місце захисту

Захист відбудеться 13 грудня 2016 року об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тема: «ДІАГНОСТИЧНІ АСПЕКТИ ЗМІН СТАНУ ПОРОЖНИНИ РОТА В ПАЦІЄНТІВ ПРИ КОРИСТУВАННІ МЕТАЛОКЕРАМІЧНИМИ МОСТОПОДБНИМИ ПРОТЕЗАМИ В БІЧНИХ ДІЛЯНКАХ ЗУБНИХ РЯДІВ».

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

Аспірант кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України.

Дата та місце захисту

Захист відбудеться 30 листопада 2016 року об 09:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тема: «КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНЕ ТА БІОМЕХАНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИК ПІДЙОМУ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ ШКІРНО-ЖИРОВИХ КЛАПТІВ У СОСКОПОДІБНІЙ ДІЛЯНЦІ».

Автореферат Дисертація

Асистент кафедри стоматології Приватного вищого навчального закладу «Міжнародна академія екології та медицини», м. Київ.

Дата та місце захисту

Захист відбудеться 29 листопада 2016 року об 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тема: «ОБОСНОВАНИЕ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ МЫШЕЧНО-СУСТАВНОЙ ДИСФУНКЦИИ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА, ОБУСЛОВЛЕННОЙ НАРУШЕНИЕМ МЕЖОККЛЮЗИОННЫХ СООТНОШЕНИЙ ЗУБНЫХ РЯДОВ».

Автореферат Дисертація

Аспірант кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України.

Дата та місце захисту

Захист відбудеться 29 листопада 2016 року об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тема: «КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПОКРАЩЕННЯ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ ДО ЗНІМНИХ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ».

Автореферат Дисертація

Аспірант кафедри хірургічної стоматології, імплантології та пародонтології Державного закладу «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Дата та місце захисту

Захист відбудеться 25 жовтня 2016 року об 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тема: «РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЗАХОДИ, ТАКТИКА АНТИОКСИДАНТНОЇ ТА ІМУНОКОРЕГУЮЧОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ДЕНТАЛЬНІЙ ІМПЛАНТАЦІЇ У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ»

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

Аспірант кафедри хірургічної стоматології, імплантології та пародонтології Державного закладу «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Дата та місце захисту

Захист відбудеться 25 жовтня 2016 року об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тема: «ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ РЕГЕНЕРАТИВНО-РЕКОНСТРУКТИВНИХ ВТРУЧАНЬ ПРИ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОМУ ПАРОДОНТИТІ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ»

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

Аспірант кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Дата та місце захисту

Захист відбудеться 27 вересня 2016 року об 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тема: «ІНТРАОПЕРАЦІЙНА ПРОФІЛАКТИКА УТВОРЕННЯ ПАТОЛОГІЧНИХ РУБЦІВ ШКІРИ В РІЗНИХ ДІЛЯНКАХ ОБЛИЧЧЯ ТА ШИЇ»

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

Аспірант кафедри дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, м. Полтава

Дата та місце захисту

Захист відбудеться 27 вересня 2016 року об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тема: «ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ І ПРОФІЛАКТИКИ КАРІЄСУ ЗУБІВ У ДІТЕЙ, ЯКІ ЧАСТО ХВОРІЮТЬ НА ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНО-ВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ»

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

Старший викладач кафедри ортопедичної стоматології Ужгородського національного університету

Дата та місце захисту

Захист відбудеться «29» червня 2016 року об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тема: «КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНИХ МЕТОДІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ФОТОПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТНИХ ПЛОМБУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

Аспірант кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, м. Полтава

Дата та місце захисту

Захист відбудеться «29» червня 2016 року об 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тема: «ВДОСКОНАЛЕННЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ІНВОЛЮЦІЙНИМ ПТОЗОМ ШКІРИ ВЕРХНЬОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ ЗОН ОБЛИЧЧЯ»

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

Лікар-ортодонт Комунального обласного закладу «Сумська обласна клінічна стоматологічна поліклініка»

Дата та місце захисту

Захист відбудеться «30» червня 2016 року об 9:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тема: «ОПТИМІЗАЦІЯ МОРФОЕСТЕТИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПАТОЛОГІЧНОГО ПРИКУСУ ІІ-1КЛАСУ ЗА ЕНГЛЕМ У ДІТЕЙ 10-13 РОКІВ ІЗ РІЗНИМИ ТИПАМИ РОСТУ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ»

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

Аспірант кафедри терапевтичної стоматології Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, м. Полтава

Дата та місце захисту

Захист відбудеться «12» січня 2016 року об 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тема: «ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МІКРОЕКОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ПОРОЖНИНИ РОТА У ПРОГНОЗУВАННІ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЯСЕН ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ»

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

Лікар хірург-стоматолог 1-ої міської клінічної лікарні, м. Полтава

Дата та місце захисту

Захист відбудеться «1» грудня 2015 року об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тема: «ІМУНОЛОГІЧНІ ПОРУШЕННЯ В ТКАНИНАХ ЯСЕН У ДІТЕЙ З ЗАПАЛЬНИМИ НЕСПЕЦИФІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ПІДНИЖНЬОЩЕЛЕПНИХ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ ТА ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЇХ КОРЕКЦІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ»

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

Заступник директора Стоматологічного медичного центру
при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця, м.Київ

Дата та місце захисту

Захист відбудеться «27» жовтня 2015 року о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тема: «КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ ЗАМКОВИХ КРІПЛЕНЬ ЧАСТКОВИХ ЗНІМНИХ ПРОТЕЗІВ З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ ЖОРСТКОСТІ»

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

Асистент кафедри ортодонтії Вищого державного навчального закладу України
«Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Дата та місце захисту

Захист відбудеться «27» жовтня 2015 року об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тема: «ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ФІКСАЦІЇ БРЕКЕТ-ТЕХНІКИ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ФЛЮОРОЗОМ ЗУБІВ РІЗНОГО СТУПЕНЯ УРАЖЕННЯ»

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

Асистент кафедри ортопедичної стоматології Харківського національного медичного університету МОЗ України

Дата та місце захисту

Захист відбудеться «29» вересня 2015 року о 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тема: «КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ УДОСКОНАЛЕНОЇ МЕТОДИКИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ТА ПРОМІЖНОГО ПРОТЕЗУВАННЯ З АКРИЛАТУ ХОЛОДНОГО ТВЕРДІННЯ З РОЗШИРЕНОЮ ГАММОЮ КОЛЬОРІВ»

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

Лікар-стоматолог ТОВ «Медікол-плюс», м. Київ

Дата та місце захисту

Захист відбудеться «29» вересня 2015 року о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тема: «КОМПЛЕКСНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОРОТКОЧАСНОЇ ТА ДОВГОТРИВАЛОЇ АНТИБІОТИКОТЕРАПІЇ АЗИТРОМІЦИНОМ»

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

Докторські дисертації, що подаються до захисту:

Доцент кафедри стоматології дитячого віку, ортодонтії та імплантології Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України.

Захист відбудеться 28 лютого 2019 року об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 44.601.01 при Українській медичній стоматологічній академії МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

ТЕМА: «КОМПЛЕКСНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ З ДЕФЕКТАМИ ЗУБНИХ РЯДІВ СУБПЕРІОСТАЛЬНИМИ ІМПЛАНТАТАМИ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛІНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)».

Автореферат

Завідувачка кафедри стоматології дитячого віку Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» МОЗ України.

Дата та місце захисту

Захист відбудеться «12» січня 2016 року об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тема: «КОМПЛЕКСНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ, ПРОФІЛАКТИКИ ТА ПОЕТАПНОГО ЛІКУВАННЯ КАРІЄСУ У ДІТЕЙ, ЯКІ ПОСТІЙНО ПРОЖИВАЮТЬ В УМОВАХ БІОГЕОХІМІЧНОГО ДЕФІЦИТУ ФТОРУ ТА ЙОДУ»

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2 Відгук 2