"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ"

Спеціалізовані ради академії

36011, Україна, Полтава, вул.Шевченка, 23

Спеціалізована вчена рада з фаху "Стоматологія" Д.44.601.01


Кандидатські дисертації, що подаються до захисту:

ДАВИДЕНКО Вадим Юрійович

Аспірант кафедри післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України.

Дата та місце захисту

Захист відбудеться 13 грудня 2016 року об 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тема: ««КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНИЙ СТАН СМАКОВИХ РЕЦЕПТОРІВ У ПЕРІОД АДАПТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ ДО ЗНІМНИХ ПЛАСТИНКОВИХ ПРОТЕЗІВ».

Автореферат Дисертація

КОРОБЕЙНІКОВА Юлія Леонідовна

Аспірант кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України.

Дата та місце захисту

Захист відбудеться 13 грудня 2016 року об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тема: «ДІАГНОСТИЧНІ АСПЕКТИ ЗМІН СТАНУ ПОРОЖНИНИ РОТА В ПАЦІЄНТІВ ПРИ КОРИСТУВАННІ МЕТАЛОКЕРАМІЧНИМИ МОСТОПОДБНИМИ ПРОТЕЗАМИ В БІЧНИХ ДІЛЯНКАХ ЗУБНИХ РЯДІВ».

Автореферат Дисертація

СТЕБЛОВСЬКИЙ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ

Аспірант кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України.

Дата та місце захисту

Захист відбудеться 30 листопада 2016 року об 09:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тема: «КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНЕ ТА БІОМЕХАНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИК ПІДЙОМУ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ ШКІРНО-ЖИРОВИХ КЛАПТІВ У СОСКОПОДІБНІЙ ДІЛЯНЦІ».

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

ШТЕФАН АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Асистент кафедри стоматології Приватного вищого навчального закладу «Міжнародна академія екології та медицини», м. Київ.

Дата та місце захисту

Захист відбудеться 29 листопада 2016 року об 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тема: «ОБОСНОВАНИЕ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ МЫШЕЧНО-СУСТАВНОЙ ДИСФУНКЦИИ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА, ОБУСЛОВЛЕННОЙ НАРУШЕНИЕМ МЕЖОККЛЮЗИОННЫХ СООТНОШЕНИЙ ЗУБНЫХ РЯДОВ».

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

РЯБУШКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА

Аспірант кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України.

Дата та місце захисту

Захист відбудеться 29 листопада 2016 року об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тема: «КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПОКРАЩЕННЯ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ ДО ЗНІМНИХ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ».

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

САМОЙЛЕНКО Ігор Андрійович

Аспірант кафедри хірургічної стоматології, імплантології та пародонтології Державного закладу «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Дата та місце захисту

Захист відбудеться 25 жовтня 2016 року об 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тема: «РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЗАХОДИ, ТАКТИКА АНТИОКСИДАНТНОЇ ТА ІМУНОКОРЕГУЮЧОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ДЕНТАЛЬНІЙ ІМПЛАНТАЦІЇ У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ»

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

ШАНДИБА Сергій Ігорович

Аспірант кафедри хірургічної стоматології, імплантології та пародонтології Державного закладу «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Дата та місце захисту

Захист відбудеться 25 жовтня 2016 року об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тема: «ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ РЕГЕНЕРАТИВНО-РЕКОНСТРУКТИВНИХ ВТРУЧАНЬ ПРИ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОМУ ПАРОДОНТИТІ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ»

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

ЛОЗА Христина Олегівна

Аспірант кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Дата та місце захисту

Захист відбудеться 27 вересня 2016 року об 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тема: «ІНТРАОПЕРАЦІЙНА ПРОФІЛАКТИКА УТВОРЕННЯ ПАТОЛОГІЧНИХ РУБЦІВ ШКІРИ В РІЗНИХ ДІЛЯНКАХ ОБЛИЧЧЯ ТА ШИЇ»

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

ПАВЛЕНКОВА Оксана Сергіївна

Аспірант кафедри дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, м. Полтава

Дата та місце захисту

Захист відбудеться 27 вересня 2016 року об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тема: «ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ І ПРОФІЛАКТИКИ КАРІЄСУ ЗУБІВ У ДІТЕЙ, ЯКІ ЧАСТО ХВОРІЮТЬ НА ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНО-ВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ»

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

КОСТЕНКО Світлана Борисівна

Старший викладач кафедри ортопедичної стоматології Ужгородського національного університету

Дата та місце захисту

Захист відбудеться «29» червня 2016 року об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тема: «КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНИХ МЕТОДІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ФОТОПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТНИХ ПЛОМБУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

КОФМАН Анна Анатоліївна

Аспірант кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, м. Полтава

Дата та місце захисту

Захист відбудеться «29» червня 2016 року об 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тема: «ВДОСКОНАЛЕННЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ІНВОЛЮЦІЙНИМ ПТОЗОМ ШКІРИ ВЕРХНЬОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ ЗОН ОБЛИЧЧЯ»

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

ГАЛИЧ Людмила Вікторівна

Лікар-ортодонт Комунального обласного закладу «Сумська обласна клінічна стоматологічна поліклініка»

Дата та місце захисту

Захист відбудеться «30» червня 2016 року об 9:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Тема: «ОПТИМІЗАЦІЯ МОРФОЕСТЕТИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПАТОЛОГІЧНОГО ПРИКУСУ ІІ-1КЛАСУ ЗА ЕНГЛЕМ У ДІТЕЙ 10-13 РОКІВ ІЗ РІЗНИМИ ТИПАМИ РОСТУ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ»

Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2